13. 2. 2019: Vyšla kniha piesní rusínskej speváčky Anny Servickej

Poslednou knihou v roku 2018 a 10. publikáciou vôbec, ktorú sme doteraz vydali, je prvá kniha 99 znotovaných a otextovaných pesničiek Hanky Servickej, vôbec jej prvý spevník pod názvom Špivanky Servickej Hanky. Na tejto knihe sme sa minulého roku vydavateľsky a redaktorsky podieľali spolu s Vydavateľstvom Michala Vaška z Prešova. Ide o výber a súbor 37 rusínskych, 19 šarišských ľudových pesničiek, ako aj výber 33 rusínskych a slovenských duchovných piesní a 10 kolied, takže spolu 99 piesní z Hankinho repertoáru skoro na 170 stranách. Tešíme sa, že OZ Kolysočka - Kolíska sa mohlo minulého roku podieľať na tvorbe aj tejto vzácnej hudobnej knihy. Vydanie knihy finančne podporilo mesto Prešov a Prešovský samosprávny kraj zo svojich rozpočtových kapitol na kultúru. Vydanie knihy podporila i ZUŠ DAMA Prešov. Najväčším súkromným sponzorom vydania knihy je Nunez NFE, s.r.o.

Ľuba KRÁĽOVÁ, OZ Колысочка – Kolíska

Script logo