13. 10. 2020: Місяц з Варгольом

«Andy Warhol’s life and death» то окрем експозициі презентуваной в Бюрі Артистичных Выстав в Коросні шор додатковых подій. До кінця жолтня/октобра тр. мож при нагоді обзераня выставы взяти участ в товаришучых акциях.

В пятницю (7. жолтня/октобра) прошла промоция каталоґу выставы. Віртуальні была нагода стрітити ся з творцями експозициі і авторами текстів до каталоґу.

Награй свій образ

В вікенд (7.-11. жолтня/октобра) прошла акция «Screen Tests – Лиця Коросна», што є безпосереднім навязаньом до артистичной експериментальной практикы хоснуваной Варгольом. Артиста награл серию 500 короткых фільмів, на котрых зареґіструвал знаны і незнаны особы, котры приходили до Фабрикы. Каждый з фільмів представлят в звільненым темпі лице особы, котра пару минут всмотрює ся в обєктив камеры. Дає то вражыня сонного, праві нерухомого портрету, вказуючого особовіст през пізріня.

В акциі «Screen Tests – Лиця Коросна» ходит о створіня портрету міста през зображыня його жытелів. Хто охочый, може прити до артистичной працовні в БАВ Коросно і дати ся награти. Кінцевый фільм вкажут на стіні будинку ґалериі вчас фінісажу выставы.

Катажыня Соліньска, едукаторка істориі штукы БАВ Коросно, координаторка выставы просит на звиджаня з коментарьом в четвер (15. жолтня/октобра). Вчас обзераня буде мож познати ґенезу і шыршый контекст, не лем презентуваных на выставі експонатів, але і самой выставы як візуальной істориі про жытя і смерт Енді Варголя.

Зроб си тинтову одбитку

В суботу (24. жолтня/октобра) заплянували родинны варштаты, жебы познати ся з техніком «blotted line», котру хоснувал Варголь в одручных роботах, головні в ілюстрациях до часописів і книжок – особливо беручы до увагы рисункы до кухарской книжкы, котры зробил Енді. Ориґінальный примірник, якій походит з приватной колекциі Збіґнєва Опжондка, буде презентуваный вчас стрічы.

Варштаты будут нагодом, жебы зробити своі ілюстрациі з тинты техніком «blotted line». Неє ліміту віку участників, треба ся лем скорше зголосити і выполнити формуляр.

Закінчыня

«Тайна вечеря Енді Варголя» заплянувана на 31. жолтня/октобра буде звінчыньом товаришучых подій та фінісажом выставы. В час прелекциі Катажына Соліньска буде аналізувала феномен поп-арту і прібувала одповісти на звіданя, котра з Тайных вечерий є популярнійша – тота Варгольова ци тота од Леонарда да Вінчі. Буде то послідній момент, жебы з близка видіти на експозициі «Тайну вечерю» Енді Варголя. По прелекциі і обзераню експозициі буде мож пообзерати ефект акциі «Screen Tests – Лиця Коросна», якій завершыт стрічу.

Наталія МАЛЕЦКА-НОВАК, лем.фм

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo