13. 1. 2021: Пряшівска жупа выдїлила на проґрам дотацій 4 міліоны евр

Пряшівскый самосправный край (ПСК) в тім роцї роздїлить в рамках свого проґраму дотацій 4 міліоны евр. Інформовала о тім Івана Ондріова з Оддїлїня комунікації і пропаґації ПСК. 

Жадателї можуть о підпору жадати в трёх проґрамах: Вызва про реґіон, Вызва председы ПСК і Мікропроґрам ПСК. О ґрантовы грошы можуть жадати села і міста, реґістрованы церькви, реліґійны общества, безпрофітовы орґанізації, обчаньскы здружіня, подникателї і юрідічны особы, котрых основателём є ПСК.

В актуалній Вызвы про реґіон вырїшыли крайскы депутаты о алокації 2,4 міліона евр, і то в штирьох порґрамах.

Іде о підпору проєктів біціґлёвого транспорту і біціґлёвого турізму, де придїлили 800 тісяч евр, підпору обновы културных памяток UNESCO і народных културных памяток, на што є придїленых 580 тісяч евр, підпору будованя і реконштукції шпортовых ареалів, на што схвалили 800 тісяч і підпору підниманя якости в соціалных службах і паліатівній здравотній старостливости зо сумов 220 тісяч евр. Термін на передкладаня жадостей в тій вызві є од 15-го яанура до 31-го марца 2021-го року.

На фінанцованя проєктів на підпору публічного жывота міст, сел, здружінь обчанів підуть грошы і з вызвы Мікропроґрам ПСК і Вызвы председы ПСК. Схемы суть выголошены в трьох проґрамах – Шпорт, Култура і Соціалны службы.

Цїлкова сума в рамках вызвы Мікропроґрам ПСК представлює 1,28 міліона евр, причім мінімална дотація є 700 а максімална 10 тісяч евр. На Вызву председы ПСК было схваленых 320 тісяч евр. Там є мінімална сума дотації 1000 а максімална так само 10 тісяч евр. Жадости при обидвох споминаных вызвах є треба загнати в термінї од 15-го до 28 фебруара того року.

Успішны жадателї будуть мусити свої підпорены проєкты зреалізовати до 31-го октобра того року. Веце інформацій мож найти на офіціалнім сайтї ПСК в секції Вызвы і ґранты.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, языкова управа: ред. АРК в СР.

Script logo