13. 1. 2021: Отворене писмо владї од обчаньского здружіня докторів ку тестованю дїтей у школах

Občianske združenie lekárov a aktivistov pod názvom „Lekár pre pacienta“ v súčasnosti vypracovalo otvorený list ohľadne avizovaného otvárania škôl a testovania rodičov a detí na COVID-19.

List zaslali premiérovi, vláde, ministrovi školstva, ministrovi zdravotníctva, hlavnému hygienikovi a riaditeľom škôl. Navrhujú, aby boli rodičia a deti testovaní nie paličkovými antigénovými testami, ale testami zo slín, ktoré sú nielen pohodlnejšie a bezpečnejšie, ale aj oveľa presnejšie.

Otvorený list k testovaniu rodičov a detí testami zo slín

Tuto nasleduje list v plnom znení:

Občianske združenie Lekár pre pacienta
Gagarinova 773/5
P.O.BOX 8A, 018 51 Nová Dubnica

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Branislav Gröhling
Stromová 1
813 30 Bratislava

Návrat deti do škôl je podmienený výsledkom z testovania. Vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 39/2020 V.v. SR uverejnenej vo Vestníku vlády Slovenskej republiky čiastka 23/2020 je uvedený celý rad výnimiek, ktoré sú kontraindikáciou pre testovanie paličkovým antigénovým testom.

K týmto kontraindikáciám treba uviesť, že existuje početná skupina obyvateľstva, ktorá ma morálnu výhradu vo svedomí používať tieto paličkové antigénne testy. Tieto paličkové antigénové testy nie sú anatomicky uspôsobené pre použitie u detí!

Uvedomujeme si, že je dôležité aj tých cca. 30% populácie, ktorá sa nemôže z vyššie uvedených príčin podrobiť paličkovému antigénovému testovaniu pred vstupom do škôl, aby bolo u nich zistené riziko infekcie.

Pre túto skupinu existuje vhodné riešenie a tým sú antigénové testy zo slín. Senzitivita: 98,04%, špecificita: 99,33%. Tieto parametre sú podstatne lepšie ako pri bežných paličkových antigénových testoch.

Testy sú logisticky veľmi jednoduché na vykonanie a cenovo výhodnejšie ako PCR testy. Stačí napľuť slinu, pridať roztok a do 15 minút je výsledok.

Testy zo sliny nestresujú a nepoškodzujú sliznicu nosa. Testy majú európsky certifikát – certifikát CE.

Výhodou testu je, že pri testovaní odpadá akákoľvek asistencia zdravotníckeho pracovníka a teda testy sú použiteľné pre širokú verejnosť vrátane školských zariadení, prípadne domácnosti.

Testy nestresujú deti a občanov, ktorí odmietajú testovanie paličkovým antigénnym testom – výterom nosohltana cez nosovú dierku z akýchkoľvek dôvodov – poškodenie nosného priestoru po operáciách nosa, obava z vnesenia infekcie a zakrvavenie nosnej dutiny, zlým odberom a pod.

Preto doporučujeme tieto testy na celoplošné testovanie hlavne detí. Dôrazne žiadame ministra zdravotníctva, aby neodkladne zabezpečil antigénové testy zo slín pre všetky detské oddelenia a novorodenecké oddelenia.

V Novej Dubnici, 11.01.2021

Za občianske združenie Lekár pre pacienta:

MUDr. Miroslav Šnapko, predseda
MUDr. Igor Hurta., v.r.
Ing. Miroslav Sagan, v.r.

Spracoval: Badatel.net

Script logo