12. 9. 2021: Папа римскый в Панонії – якы суть мотівы навщівы Франтїшка у Мадярьску і на Словакії?

Na Slovensko prichádza pápež František a je vcelku záhadou prečo. Predchádzajúce návštevy pápeža Jána Pavla II. boli veľkolepé, zúčastnili sa na nich státisíce ľudí a pápež sa Slovákom prihováral po slovensky. Súčasný pápež pochádza z Argentíny, slovenčina i stredná Európa sú mu cudzie a prípravy jeho návštevy poznamenala očkovacia segregácia, takže vidieť ho bude môcť iba veľmi málo ľudí. Aké sú teda motívy tejto návštevy?

V prípade duchovných osobností sa treba vyvarovať zjednodušení. Sú ich plné médiá, či už korporátne alebo alternatívne. Jedným zo zjednodušení je, že príde liberálny pápež na pozvanie bаptistky. Alebo že návšteva pápeža má poslúžiť na propagáciu očkovania. Veci sú zjavne komplexnejšie a netreba si zamieňať motívy našej nad priepasťou balansujúcej vlády a motívy Vatikánu. Cirkev rozmýšľa dlhodobo a jedným z hlavných dôvodov pápežovej návštevy Maďarska a Slovenska je nová evanjelizácia strednej Európy.

Z historického hľadiska bolo prenikanie kresťanstva do stredoeurópskeho priestoru problematické, sprevádzané vojnami a doslova a do písmena niekoľkonásobné. Najprv to bol franský vplyv, potom byzantská misia Konštantína a Metoda na pozvanie Rastislava a následné vyhnanie Metodových žiakov Svätoplukom. Vtrhnutie staromaďarských kmeňov spôsobilo na viac ako storočie návrat k pôvodnému slovanskému duchovnu. Opätovne začal pokresťančovať naše územie až uhorský štát a trvalo mu to až do 14. storočia.

No už o storočie neskôr prišla reformácia a náboženské vojny. Následná protireformácia a konečná sekularizácia v priebehu 20. storočia proces zavŕšili. V určitom zmysle sa nachádzame v podobnom bode ako naši predkovia tesne pred vznikom Svätoplukovej ríše.

Stredná Európa má zohrať dôležitú úlohu v blízkej budúcnosti. Je preto pochopiteľné, že sa o ňu zaujímajú mocenské centrá či už z Bruselu, Washingtonu alebo Ríma. Súčasná návšteva pápeža na Slovensku je kamienkom do tejto mozaiky. My však, podobne ako vtedy pred tisíc rokmi, musíme hľadieť predovšetkým na vlastné záujmy a na naše samostatné miesto na civilizačnej mape Európy. Z tohto pohľadu treba hodnotiť aj Františkovu návštevu Maďarska a Slovenska, čiže území bývalej rímskej provincie Panónia.

Zdroj: Hlavné správy / Konzervatívny denník, skrátené.

Script logo