12. 7. 2019: «Бесіда» – май/червец 2019

В передден округлого ювілею 30-літя од выданя першого номеру часопису «Бесіда», Стоваришыня Лемків напечатало дальше чысло, ч. 3 (168), май-червец 2019 р. В найновішым выданю мож чытати м.ін:

  • Севериян Косовскій, Фома Болех: «Хотіл єм зробити дашто добре» – інтервю з думкодавцьом документального фільму «Така была наша доля»;
  • Андрий Ковальскій, Варштаты батканя і малюваня яєц в Пшемкові;
  • Даміан Трохановскій, В Ліґници одбыл ся VIII Конґрес Стоваришыня Лемків;
  • Севериян Косовскый, Славный памятник з Устя інчый, але фурт наш;
  • Севериян Косовскый, Проведено досліджыня в місци окопів Пулаского над Ізбами;
  • Петро Трохановскій, Ци недалеко то заправды недалеко (3) – серия National Geographic або Подорожы Лемків

 

Послідній номер приносит в части «З выдавничой поличкы» презентацийю монументальной моноґрафіі села Бортне, авторства др. Богдана Горбаля. Не першых странах номеру чытати мож польскоязычне інтервю з бывшым ведучым заряду Руской Бурсы Павльом Малецкым, котре проведене было для порталю wPolityce.pl.

На пятьох странах реченого номеру публикувана єст перша з двох части принагідной выставы на 30-літя СЛ, запрезентуваной першый раз шырше на VIII Конґресі Стоваришыня Лемків. Дальша част выставы має вказати ся в найблизшым чыслі часопису.

Ґазета за місяці май/червец явила ся на ХV Світовый Конґрес Русинів і в передден свого ювілейного свята – 30. літя од выданя першого номеру «Бесіды», што мало місце 30. червця/юнія 1989 р. Святкуваня пройдут в найблизшу пятницю, 12. липця/юлия в Креници (шырше чытайте ту).

Двомісячник «Бесіда» то часопис Головного Заряду Стоваришыня Лемків, выходит од 1989 рока, присвяченый єст збережыню істориі, культуры і языка Лемків, інформуючий о жытю нашой і братніх нам соспільности, плекаючый вірні надіі прадідів і вітців.

«Бесіду» мож почытати в бібліотеці Руской Бурсы в Ґорлицях, котра отворена єст од понеділька до пятниці в год. 08.00-16.00, або по індивідуальным догваріню в інчым терміні. Ґазета є тіж доступна в локальных Кружках Стоваришыня Лемків в Польщы.

Севериян КОСОВСКЫЙ, ЛЕМ.фм

«(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo