12. 5. 2021: Де здобыти меджінародну леґітімацію очкованя? Од Реґіоналного інштітуту верейного здравотництва ю не просьте

Regionálne úrady verejného zdravotníctva nevydávajú potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 ani medzinárodné očkovacie preukazy.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) aktuálne nemajú kompetenciu vydávať potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 ani medzinárodné očkovacie preukazy. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.

V súvislosti s potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 vydáva takýto doklad napríklad vakcinačné centrum, kde je osoba očkovaná. Medzinárodný očkovací preukaz v Slovenskej republike štandardne vydávajú centrá pre cudzokrajné choroby,“ uviedla.

Zelené pasy, ktoré sú reakciou na pandémiu ochorenia COVID-19, sú podľa ÚVZ SR v súčasnosti v štádiu riešenia na nadrezortnej úrovni.

Zdroj: info.sk

Script logo