12. 4. 2021: Пробни Закончуюци испит

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як у шицких основних школох у Сербиї, вчера и у Основней школи Петро Кузмяк почал пробни Закончуюци испит за школярох осмей класи хтори у керестурскей школи покладаю 32-йо школяре. Вчера (9. 11. 2021) на 13 годзин школяре виполньовали тест зоз математики, а нєшка (10. 11. 2021) на розпорядку од 9 до 11 годзин тест з мацеринского одн. руского язика, док од 11,30 по 13,30 час за комбиновани тест зоз пейцох предметох: историї, ґеоґрафиї, биолоґиї, хемиї и физики.

Школяре хтори покладаю тест, 28-еро зоз порядней настави, двойо наставу провадза по Индивидуалним образним програму (ИОП) та таки и тести покладаю, и двойо школяре зоз специялного оддзелєня. На испиту були подзелєни у штирох ґрупох и тельо учальньох.

Резултати тестох буду за интерну информацию Школи одн. школяром и наставнїком же би видзели на чим ище треба робиц и пририхтовац ше же би резултати на правим Закончуюцим испиту були цо лєпши, понеже вон условиє закончиц основношколске образованє.

Покладанє пробного Закончуюцого испиту керестурска Школа на чолє зоз о. д. директорку Наталию Будински орґанизовала по предписаньох за тот испит, як и зоз строгим почитованьом епидемиолоґийних мирох.

М. АФИЧ, РутенпреС

(Публікуєме в оріґіналї – войводиньскім варіантї русиньского языка.)

Script logo