12. 3. 2019: Позваня на выставку Мій світ

ZOM Prešov – обчаньске здружіня людей із здравотным постигнутём сердечно вас позывать на вернісаж выставкы Мій світ, вытварных робот Луції і Якуба Віцовых, двох потомків із двох манжелств знамого русиньского карікатурісты Федора Віца з Пряшова. Вернісаж і выставка будуть у „Galérii Abilympiáda“ у Пряшові на Масаріковій 20, в ареалї бывшых касатень Антонїна Запотоцького, вход є з ул. Достоєвского (при воєньскій прокурартурї). Вернісаж є завтра, 13. марца 2019 од 16:00 год. Тїшыме ся на Вашу участь.

Script logo