12. 2. 2019: Фейсбук кінчыт 15 років

Найпопилярнійшый во світі социяльный порталь в тых дянх кінчыт 15 років. Як раз тілько часу минуло од моменту, коли студент Гарварду Марк Цукерберґ основал порталь, якій початково мал быти хоснуваный лем для внутрішніх контактів в університеті. Проєкт выстартувал 4. лютого/фебруара 2004 р. Днес порталь хоснує більше як два мілиярды люди, а наштоден активных в сіти є такой 1,5 млд. Активны в сіти сме і мы – радийо і інформацийный порталь ЛЕМ.фм.

Тоты просты статистичны даны довели до того, што окрем приватных осіб, кажда фірма ци орґанізация має на Ґамбокнижці і свій фанпейдж, якій хоснуваный є головно до промоциі і реклямы. Не інакше є з медияльном ґрупом ЛЕМ+. Toчнійше мож клясифікувати радийо і інформацийный порталь в рамках лемківской пресовой аґентуры. A то головно лем зато, што інформацийный порталь www.lem.fm то єдиный лемківскій сайт в Польщы, якій штоден приносит найважнійшы політичны ци культурыны вісти. Радийо не годне фунґувати без порталю. Порталь не годен фунґувати без радия. До того доходят штоденны новины, якы емітуваны сут о реґулярных годинах. Всітри елементы творят синерґію.

Вєдно з покликаньом в 2011 р. першого лемківского радия, лемківскы медиі одраз вошли до Фейсбука, жебы іщы скорше і на векшу скалю дотерати з вістями до слухачів і чытачів. Штоден на наш фейсбуковый фанпейдж приносиме пару мотузків до свіжых статій, якы являют ся на нашым сайті. Окрем того, анонусуєме нашым любителям радийовы проґрамы, якы найчастійше сут премєрами і авдициями высыланыма нажыво. Нашы студия містят ся м.ін. в Ґорлицях, Кракові, Варшаві, Вроцлаві, Пряшові. Жменю інформаций достаєме і од кореспонденткы з Івано-Франківска.

В тій хвили маме пару тисачів осіб, якы нас полюбили, і фурт смотрят на нашу штоденну діяльніст. Запрашаме конечно тых, якы іщы не дали «ляйка» нашому фанпейджови lem.fm в сіти Фейсбук. ЛЕМ.фм мож слідити не лем прямо через наш сайт ци Фейсбук, але тіж при перезераню Твітера і Інстаґрама. На тых двох плятформах так само анонсуєме о нашій штоденній діяльности. Інстаґрам дає можніст ділити ся з любителями лемківскых медий фотоґрафіями і фільмами з нашой діяльности і найважнійшых та найцікавшых подій в русиньскым світі.

Севериян КОСОВСКЫЙ, ЛЕМ.фм

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo