12. 11. 2020: До субреґіонів ПСК бы мало іти веце грошей. Председа підписав о тім меморандумы

Председа Пряшівского самосправного краю (ПСК) Мілан Маєрьскый (на фотцї) підписав меморандумы о сполупраці з трёма стратеґічно-плануючіма реґіонами – Шаріш, Спіш і Вышнїй Земплін. Пріматоры окресных міст їх підпишуть по тім, што дістануть документ поштов. Інформовала о тім Леа Геілова з Оддїлїня комунікації і пропаґації ПСК.

Обидві стороны собі од того обіцяють менше бюрокрації і веце грошей про реґіоны при черьпаню еврофондів.

Черьпаня простїше, скорїше і ефектівнїше

Черьпаня еврофондів у реґіонах бы мало быти вдяка новій сістемі схвалёваня проєктів простїше, скорїше і ефектівнїше. По новому уж не буде о проєктах рїшати Братїлава, але схвалёваня буде реалізоване на теріторії краю посередництвом Рады партнертства і Коордіначной рады стратеґічно-плануючіх реґіонів.

ПСК на тій змінї робить вже дакілько місяцїв. В повязаню з тым пряшівскый жупан Мілан Маєрьскый підписав у віторок, 10-го новембра 2020-го року, меморандумы о сполупраці на приготовлїню і імплементації Інтеґрованой теріторіалной стратеґії стратеґічно-плануючіх реґіонів Шаріш, Спіш і Вышнїй Земплін.

„Ключовым моментом є, же Пряшівскый самосправный край є роздїленый на три субреґіоны. Тоты суть становлены історічно, але і стратеґічно так, жебы черьпаня еврофондів было скоре і омного простїше,“ повів Маєрьскый по підписі меморандумів.

Як далше інформовав, каждый субреґіон має свого коордінатора. То є подля Маєрьского найлїпшый крок ку тому, жебы жытелї міст і сел, припадно окремых комуніт, могли лекше дістати ся ку еврофондам.

Самосправы зміну вітають, сума є вопросом

Маєрьскый підписовав меморандумы почас відеоговору, котрый мав із пріматорами окресных міст. Подля Геіловой представителї самосправ апеловали на змешнованя бюрокрації, скорїше черьпаня еврофондів і можности мати веце часу на реалізацію своїх проєктів. Нову сістему схвалёваня зато вітають.

Хоць нова сістема бы мала якраз вшыткы тоты дїла вырїшыти, Маєрьскый не знав повісти, з яков сумов грошей в рамках еврофондів мож буде раховати.

„Тоты сумы лїтають од єдной міліарды евр про вшыткы самосправны краї аж по суму трёх міліард. Мам надію, же десь в тых діапазонах ся будеме рушати. Чім высша частка про реґіоны, тым лїпше про людей,“ повів жупан з тым, же якраз при черьпаню еврофондів у реґіонах можуть люде найвеце чути і ідентіфіковати ся з тым, же суть в европскім сполоченстві.

Субреґіоны край вытворив у лїтї

ПСК в лїтї вытворив три субреґіоны – Спіш з центром в Попрадї, Шаріш з центром в Пряшові і Вышнїй Земплін з центром в Гуменнім. Становлїня такзваных субреґіонів выходить з методікы Міністерства інвестіцій, реґіоналного розвитку і інформатізації Словацькой републікы, котра давать напрямы односно штатуту Рады партнерства, якый є основным про вырїшованя еврофондів і іншых жрідел в новім проґрамовім періодї на рокы 2021 – 2027.

За кількостьов жытелїв є найвекшым субреґіоном Шаріш, котрый є на теріторії окресів Пряшів, Сабінів, Бардеёв, Свідник і має 347 089 жытелїв. Пак слїдує Спіш, до котрого належать окресы Попрад, Кежмарок, Левоча і Стара Любовня. Субреґіон має 268 189 жытелів. Третїм, найменшым субреґіоном є Вышнїй Земплін з окресами Гуменне, Воронів над Топлёв, Снина, Стропків і Меджілабірцї, якый має 210 966 жытелїв.Субреґіоны край задефіновав на основі аналізы історічно-ґеоґрафічных факторів, транспортной інфраштруктуры, лолалізації промысловых парків, можливостей турістічного руху і далшых факторів.

Петро МЕДВІДЬ, лем.фм, жрідло фотоґрафії: ПСК, языкова управа: ред. АРК в СР.

Script logo