12. 10. 2019: „Алманах днешньoї русинської літературы‟

Під таков назвов публікацію недавно выдало Закарпатьске областне научно-културолоґічне общество Алексанра Духновіча і Крайске общество підкарпатьскых Русинів. Публікаця была присвячена недавно одышовшому до вічности Маихаілови Алмашіёви, честному председови общества А. Духновіча на Підкарпатю.

У зборнику-алманаху сучасной русиньской літературы найдете найновшы творы днешнїх 16-ёх підкарпатьскых прозаїків, поетів і драматурґів. Русины на Словакії можуть лем бановати, же не маєме много русиньскых писателїв, а іщі менше тых молодых.

Зо спомянутого алманаху хочу зацітовати зо вступу алманаху дакілько слов авторкы „Граматикы русинського літературного языка‟ Анны Меґелы: „Хотїло бы ся віровати, ож у скорому будучому укрйинска держава офіційно вызнає націоналность „русин‟, а русинськый язык – повноправным славянськым языком. И хоть нас ущи не вызнали, айбо мы, русины, є, бесідуєме по-нашому и прилучаєме ся до розвоя літературного русинського языка, Радуву ся, што не лем писателі старшого поколіня, айбо и молоді хлопці й дівчата пишуть поетичні, прозові творы, и тото їм файно вдаєть ся. Они не лем пишуть, але и пропагувуть їх из сцены, по Интернету, радійови и телебаченю, што выкликає интерес у многых и сприяє популаризації нашої бесіды.‟

На просторї 132 сторінок формату нашого часопису Русин, зо своїма новыма творами ся презентують Леся Адамова-Стецовіч, Наталія Бронзей, Марія Данканіч, Іван Завадяк, Юрій Капац, Ганна Косак, Анна Меґела, Володимір Новак, Василь Попик, Таня Рибар, Володимір Рошко, Іван Свищо, Роман Таов, Александер Хуст, Михаіл Чікивдя і Михайло Чухран. Шкода, же маєме їх сполочный алманах лен єден фалаток, бо, вірю, жебы заінтересовав і нашых русиньскых літераторів і чітателїв.

-аз-

Script logo