12. 1. 2016: Стародавна Підкарпатьска Русь онлайн

  • • Погляд на стародавный женьскый і мужскый крой із Підкарпатя.

    • Погляд на стародавный женьскый і мужскый крой із Підкарпатя.

В днешнїй добі музеї і бібліотекы по цїлім світї діґіталізують свої збіркы, жебы так уможнити людям по цїлім світї приступ і ку такому културному богатству, котре бы сьте іншак може ниґда не могли особно відїти. В рамках бібліотек публікують ся такым способом книжкы, котрым вже пропали авторьскы права.

Діґіталізацію робить і Нюйорьска публічна бібліотека (The New York Public Library), котра дотеперь дала приступ ку 670 000 наскенованым образкам. В рамках того суть публікованы скены тісячох рукописів, мап, фотоґрафій, нотовых записів, карток і далшых іншых цїнных матеріалів.

В рамках публічно доступных матеріалів можете собі теперь посмотрити і наскеновану копію книжкы од автора Серґея Константіновіча Маковского, котра вышла наперед у 1925 роцї у выдавництві „Plamja Praha‟ під назвов „Lidové umění Podkarpatské Rusi‟ (Народне уменя Підкарпатьской Руси). В діґіталній подобі можете посмотрити собі анґліцьку верзію книжкы выдану в Празї у 1926 роцї під назвов „Peasant art of Subcarpathian Russia‟.

Сто чорнобілых і десять фаребных цїлосторінковых якостных добовых фотоґрафій із супроводным текстом прекрасно і інтересно пописує окремы области русиньского народного уменя, вказує облечіня, архітектуру, але і много далшого зо жывота Русинів на Підкарпатьскій Руси на зачатку 20-го столїтя. Інтересну фотоґрафічну книжку, котра в чеській верзії была перевыдана у 2009-ім роцї в Ужгородї, собі можете посмотрити ту.

Петро МЕДВІДЬ

Script logo