11. 9. 2020: 140 РОКІВ ОД НАРОДЖІНЯ РУСИНЬСКОГО МАЛЯРЯ ЮЛІЯ ВІРАҐА

Юлій Віраґ (Virágh Gyula) ся нар. 13. 9. 1880 у Хустї втогдышнёго Угорьского кралёвства, теперь на теріторії Україны, умер 22. 3. 1949 в Мукачові бывшого СССР, теперь на теріторії Україны. Він быв малярём, єдным із заладателїв Підкарпатьской школы малёваня.

Ю. Віраґ зачав здобывати малярьску освіту у 1898 р. в ательєрї мадярьского маляря Шімона Голлошія, потім штудовав у Мнїховской академії умень (1900 – 1901), дале штудовав у Будапештьскій школї укажкового рисунка і в Академії Р. Жюльєна в Парижу. Ю. Віраґ дістав позваня з Паріжа і Ню Йорку, де він жыв і творив до 1906 р.

По навернутю на отчізну од 1908 р. быв офіціалным малярём Мукачовской ґрекокатолицькіой єпархії. Найвекшу славу му принесли монументалны мальбы у Мукачовскім монастырю св. Миколая, портреты і жанровы сцены в традічнім штилї академічного реалізму. В 1921 р. намагав ся створити общество малярїв Підкарпатьской Руси, але про ідеолоґічну одлишность ся так не стало. Ю. Віраґ не змінив свої погляды односного умелецького стилю і в 1920-ті рокы быв одсунутый на другый план новым поколїнём підкарпатьскых імпресіоністів.

Умер по Другій світовій войнї скоро цілком забытый.

Література: М. А. Водопʼянова, Каталоґ меморіалної виставки творів художника Юлія Георгійовича Вірага (Ужгород,1950).

Іван ПОП, здрой: „Енциклопедія історії та культури карпатських русинів‟ зоставителїв П. Р. Маґочія і І. Попа. Ужгород: „Видавництво В. Падяка‟, 2010, с. 90, переклад з україньского языка і доданя фотоґрафій: А. З. 

Script logo