11. 9. 2020: Продовжуєме термін тестованя вакціны проти коронавірусу

В сполупраці з лабораторіями „Alpha medical‟ здравотна поіщовня „Dôvera“ в юни зачала унікатный проєкт. В рамках нёго сьме безплатно тестовали вакціну проти „Covid-19 в кровли у нашых поіщеных в  рамках абсолвованя превентівных проглядок у общого доктора про дорослых. По новім ся нашы поіщенцї можуть дати отестовати аж до кінця октобра 2020.

Vyšetrenie protilátok absolvovalo už viac ako 10-tisíc našich poistencov a ponúklo zaujímavé štatistiky o novom koronavíruse. Okrem iného aj to, koľko ľudí prišlo v uplynulých týzdňoch do kontaktu s týmto ochorením. Viac o výsledkoch testovania sa dozviete na tejto stránke.

Vzhľadom na veľký záujem zo strany poistencov a terajšiu epidemiologickú situáciu na Slovensku sme sa rozhodli predĺžiť možnosť absolvovania testu zadarmo až do 31. októbra (doteraz to bolo do 30. septembra). Na tejto stránke nájdete všetky informácie a podmienky absolvovania bezplatného testu.

Okrem toho sme predĺžili aj termín testovania so zľavou vo výške 25 %, ktoré sa vzťahuje na všetkých poistencov Dôvery starších ako 10 rokov. Po novom si môžu zľavu na rozšírené testovanie protilátok metódou Elisa uplatniť až do 31. decembra (doteraz to bolo do 30. septembra). Viac o zakúpení testu so zľavou nájdete na tejto stránke.

Zdroj: Portál zdravotnej poisťovne Dôvera.

Script logo