11. 8. 2020: «Єм памятю» – пєсу про історию Лемків, язык, памят зас мож обізрити

Минулого рока на дошках Ґорлицкого Центру Культуры прошла премєра спектаклю «Єм памятю» в режысериі Войцєха Фаруґі. Пєса реалізувана была в рамках проєкту «Лемківска Одисея» і была звінчыньом театральных варштатів. В ближучу ся неділю, 16. серпня/авґуста, буде нагода зас ю видіти. Так само в ҐЦК.

«Лемківска Одисея. Обізд» то продолжыня театрального проєкту з 2019 рока з погранича артистичных і соспільных діянь. Його задачом было анґажувати локальну соспільніст, посвяченый він был культурі Лемків. «В проєкті взяли участ професийны артисты та жытелі Ґорлиц і околиц. Вшыткы довєдна досліджали памят, яка тыкала Лемків, іх леґенд, передань, а тіж пережыть выселенчых акций і выключыня» – реляцийонує Марлена Моздзіньска, координаторка тогорічной едициі проєкту.

Лемкы – недосліджена театральна обшыр

«Єм памятю. Пару сценічных ескізів о Лемках» то спектакль, якій єст експедицийом в глубину істориі Лемків, експедицийом до утробы маґічного світа лемківскых леґенд і звыків, поворотом до часу, коли кажда гора і каждый камін бесідували свою історию, а такой за каждом з тых історий ховали ся страшыло або дух.

Войцєх Фаруґа, режысер спектаклю, про початкы проєкту о Лемках бесідує, што коли зачали глядати потрібных інфорамций, «вказало ся, што є то абсолютні неспенетрувана через польскій театр обшыр. Была то найбільша мотивация до реалізациі. Свідоміст, што входиме в обшыр, котра остає поза загальным дискурсом. Окрем того, візия выіхати поза великє місто, реалізувати проєкт позаінституцийональным театром, была для нас барз атракцийна. Барз люблю такы проєкты, котры выходят поза схемы репертуарового театру» – оповідат дале Фаруґа.

Пєса была ефектом стріч з людми, якы оповідали про тото, што за іх опінійом повинно быти запамятане, про люди, о котрых хотіли бы, жебы памят была підтримана. Пак ґрупа професийональных люди театру, хоснуючы театральне нарядя, збудувала спектакль, в котрым спілтворцями сценария та выконавцями были представникы локальной соспільности.

«Част сценария то списаны бесіды з Лемками о Лемках і з припадково стріченыма людми з околиці про Лемків. Спектакль є тіж записом нашой дорогы змаганя ся з том темом, познаваня єй, спознаваня проблемів, котры видно і в тым, же хочеме робити пєсу о Лемках, самы не будучы Лемками. Ішло нам о тото, жебы нон спектакль вірні тото вказувал» – реляцийонує Войцєх Фаруґа. В спектали схоснувано тіж награня з архіву радия ЛЕМ.фм.

Войцєх Фаруґа єст aбсольвентом режысериі Театральной Акадаеміі ім. А. Зельверовича в Варшаві, режысером, драматурґом, сценоґрафом. Робит для ріжных театрів в Польщы. Єст артистичным директором Медженародного Фестівалю для Діти і Молодежы КОРЧАК.

Показ пєсы

Показ спектаклю пройде 16. серпня/авґуста о 19.00 год. в театральній сали Ґорлицкого Центру Культуры. Вхід можливый за вказаньом безплатных білетів доступных до одобраня в секретарияті ҐЦК од вітірка, 11. серпня/авґуста.

Проєкт дофінансувано з середків Міністра Культуры і Нацийональной Спадковины з Фонду Промоциі Культуры.

Наталія  МАЛЕЦКА-НОВАК, фото: Павел Фєйдаш, публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.

Script logo