11. 7. 2021: Подля „FDA“ аж 86 % дїтей мало почас тестованя вакціны од „Pfizeru“ недобры реакції

Verejne dostupný dokument FDA s názvom „zoznam základných skutočností“ prezrádza, že až 86% detí, ktoré sa zúčastnili na teste vakcíny proti ochoreniu Covid-19 od spoločnosti Pfizer, udávalo nepriaznivé účinky, v rozpätí od „miernych“ až po „vážne“.

V rámci týchto vakcínových experimentov boli deti vo veku 12 až 15 rokov zaočkované sekvenciami mRNA, ktoré prevzali kontrolu nad ich bunkami, spôsobiac, že sa im v krvi vyrojili hrotové proteíny.

Hrotové proteíny spôsobujú vaskulárne ochorenie a krvné zrazeniny. Ako páchateľov vaskulárneho ochorenia a krvných zrazenín presvedčivo identifikuje hrotové proteíny ešte aj Inštitút Jonasa Salka.

Toto všetko otvorene priznáva aj americká Agentúra pre lieky a potraviny (FDA), ktorá uverejnila nesmierne znepokojujúce správy o nepriaznivých účinkoch, zažívaných deťmi v „zozname základných skutočností“ Pfizerovej vakcíny proti ochoreniu covid, označenom číslom 144413.

Originál dokumentu FDA si môžete pozrieť TU. Pre prípad, že by FDA tento zoznam odstránila, je archivovaný aj na serveroch stránky Natural News TU.

FDA priznáva, že mRNA vakcíny spôsobujú nepriaznivé účinky u 86% detí, napriek tomu ich ale nazýva „bezpečnými“

Táto stránka Pfizeru na webe FDA ponúka linky ku všetkým zoznamom základných skutočností a tlačovým vyhláseniam, v ktorých FDA oslavuje svoje rozšírenie autorizácie núdzového použitia pre deti vo veku od 12 do 15 rokov.

  • Šokujúcich 86% pociťovalo vedľajšie účinky.
  • Takmer 44% trpelo „miernymi“ vedľajšími účinkami, definovanými ako „brániace v činnosti“.
  • 66% detí dostalo teplotu.
  • 65% trpelo bolesťami hlavy.
  • Ďalšími vedľajšími účinkami, pociťovanými týmito deťmi ako súčasť týchto medicínskych experimentov, boli zimomriavky, vracanie, hnačka, horúčka, bolesť svalov a dokonca aj kĺbov.
  • Ešte aj po tom, čo 86% detí zažilo také vedľajšie účinky po zaočkovaní prvou dávkou, výskumníci pokračovali v očkovaní detí druhou dávkou.

 

FDA tvrdí, že je to celé o „ochrane“ detí, pričom tlačí na ďalší predaj vakcín, aby sa vygenerovali miliardové zisky pre Pfizer

FDA vo svojom oslavnom tlačovom vyhlásení tvrdí, že rozšírenie experimentálnej vakcíny Pfizeru na 12 až 15-ročných je svojím spôsobom prelom, a nie zločinom proti deťom.

„Rozšírenie autorizácie na núdzové použitie u vakcíny Pfizer-BioNTech proti ochoreniu COVID-19 tak, aby platilo aj pre adolescentov vo veku 12 až 15 rokov, je významným krokom v boji proti pandémii COVID-19,“ napísala úradujúca komisárka FDA Janet Woodcocková, MD.

„Dnešná akcia umožňuje mladšej generácii byť chránená pred COVID-19, privádzajúc nás bližšie k pocitu normálnosti a k ukončeniu pandémie.

Rodičia a opatrovatelia môžu byť uistení, že agentúra vykonala prísnu a dôkladnú kontrolu všetkých dát, ako u všetkých našich autorizácií na núdzové použitie u vakcín na ochorenie COVID-19.“

Povedané inak, FDA priznáva, že si je plne vedomá 86-percentnej miery vedľajších účinkov, čo sa týka očkovania detí experimentálnymi mRNA „vakcínami“.

Medicínske experimenty s vakcínami poškodzujú deti v mene ziskov Big Pharmy

Čo sa týka testov mRNA vakcín v USA, keď u zaočkovanej skupiny identifikujú závažné reakcie ako je napríklad tvárová paralýza, FDA (a zrejme aj výskumníci) ich zamietne ako náhodné.

Z vlastného dokumentu FDA:

U štyroch účastníkov skupiny očkovanej vakcínou proti ochoreniu COVID-19 od spoločností Pfizer-BioNTech bola hlásená Bellova obrna (tvárová paralýza).

Tvárová paralýza prepukla na 37. deň po 1. dávke (druhú dávku účastník nedostal) a na 3., 9. a 48. deň po druhej dávke. U placebovej skupiny žiadne prípady Bellovej obrny hlásené neboli.

V súčasnosti dostupné informácie nie sú dostatočné pre určenie kauzálneho vzťahu s vakcínou.

A tak bez ohľadu na to, aké desivé vedľajšie účinky experiment s vakcínou spôsobuje, tieto sú odmietané a ignorované. Napokon, ide o miliardy dolárov, ktoré sa dajú zarobiť na rozšírení použitia vakcín u detí (ide o zacielenie na celkom nový demografický trh).

Tento dokument FDA dokonca pripúšťa, že vakcína nie je schválená a môže spôsobiť vážne poškodenie či dokonca smrť:

FDA schválila núdzové použitie vakcíny Pfizer-BioNTech proti ochoreniu COVID-19, ktorá nie je vakcínou schválenou FDA.

Nepriaznivé účinky v klinických testoch

Medzi nepriaznivé účinky po vakcíne Pfizer-BioNTech proti ochoreniu COVID-19, ktoré boli hlásené v klinických testoch, patrili bolesť v mieste vpichu, únava, bolesť hlavy, bolesť svalov, zimomriavky, bolesť kĺbov, horúčka, opuch miesta vpichu, začervenanie miesta vpichu, nevoľnosť, pocit nepokoja a lymfadenopatia (opuch lymfatických uzlín).

Nepriaznivé účinky po autorizácii

Po podaní vakcíny Pfizer-BioNTech proti ochoreniu COVID-19 mimo klinických testov boli hlásené silné alergické reakcie ako sú anafylaxia a ďalšie reakcie hypersenzitivity (napr. vyrážky, svrbenie, žihľavka), hnačka, vracanie a bolesť končatiny (ruky).

Ďalšie nepriaznivé účinky, z ktorých niektoré môžu byť vážne, sa môžu objaviť pri širšom používaní vakcíny Pfizer-BioNTech proti ochoreniu COVID-19.

FDA tiež pripúšťa, že po podaní vakcíny môže nastať životu nebezpečný anafylaktický šok, prípadne môžu príjemcovia stratiť vedomie:

V prípade, že po podaní vakcíny Pfizer-BioNTech proti COVID-19 dôjde k akútnej anafylaktickej reakcii, musí byť okamžite dostupná lekárska liečba pre okamžité zvládnutie alergických reakcií.

V súvislosti s podaním očkovacích vakcín môže dôjsť k náhlemu prechodnému bezvedomiu (zamdletiu). Použité postupy by mali zamedziť poraneniu spôsobenému omdletím.

Záver

Ktorýkoľvek rozumný človek by po prečítaní totho „zoznamu základných skutočností“ od FDA vyjadril vážne obavy nad pokračujúcim náborom a využívaním detí ako pokusných morčiat v medicínskych experimentoch s vakcínami.

Preto budeme pri takých praktikách ďalej šíriť varovania.

Autor: Mike Adams, zdroj: Naturalnews.com, spracoval: Badatel.net

Súvisiace články

Script logo