11. 7. 2016: Nová pracovná skupina na ministerstve sa bude venovať rozvoju výučby rusínskeho jazyka a kultúry

  • Čelní predstavitelia ministerstva školstva: (zľava) minister Peter Plavčan, jeho štátny tajomník Peter Krajňák a generálny riaditeľ Sekcie regionálneho školstva Marian Galan.

    Čelní predstavitelia ministerstva školstva: (zľava) minister Peter Plavčan, jeho štátny tajomník Peter Krajňák a generálny riaditeľ Sekcie regionálneho školstva Marian Galan.

  • Pohľad na účastníkov prvého stretnutia pracovnej skupiny na vypracovanie Koncepcie rozvoja výučby rusínskeho jazyka a kultúry v materských školách, základných školách a stredných školách v Slovenskej republike.

    Pohľad na účastníkov prvého stretnutia pracovnej skupiny na vypracovanie Koncepcie rozvoja výučby rusínskeho jazyka a kultúry v materských školách, základných školách a stredných školách v Slovenskej republike.

Cieľom pracovnej skupiny je vypracovanie Koncepcie rozvoja výučby rusínskeho jazyka a kultúry v materských školách, základných školách a stredných školách v Slovenskej republike. Jej členovia sú expertmi v oblasti rusínskeho jazyka. Na úvodnom stretnutí 11. júla 2016 sa členovia pracovnej skupiny venovali najmä spoločnému určeniu kľúčových problémov v oblasti výučby rusínskeho jazyka, ktorými sú napríklad učebnicová politika, nedostatok žiakov, spolupráca so zriaďovateľmi, motivácia a informovanosť žiakov k výučbe rusínskeho jazyka. Predsedom pracovnej skupiny sa stal Mgr. Marek Gaj, jej členmi sú: doc. PhDr. Anna Plišková, PhD., (Prešovská univerzita), PhDr. Ľuba Kráľová, PhD. (OZ Kolysočka – Kolíska), Mgr. Miloš Stronček (CZŠ sv. Juraja vo Svidníku), PaedDr. Marcela Ruňaninová (ZŠ Kalná Roztoka), Mgr. Monika Siriková (ZŠ Čabiny), Mgr. Iveta Melničáková (ZŠ Komenského, Medzilaborce), PhDr. Kvetoslava Koporová, PhD., (Prešovská univerzita), Mgr. Vladimíra Palfiová (OŠ PSK), PhDr. Anna Bohmerová (OŠ v sídle kraja PO), Mgr. Anna Kuzmiaková (Rusínska obroda na Slovensku). Ďalšie stretnutie pracovnej skupiny je naplánované na druhú polovicu septembra. 

Rusíni sú autochtónnym obyvateľstvom Slovenska, ktoré obýva kompaktné územie v Karpatskom oblúku. Rusínsky jazyk bol kodifikovaný 27. januára 1995. K Rusínom sa v súčasnosti hlási, podľa posledného sčítania, 33 000 občanov Slovenska, pričom rusínsky materinský jazyk si uviedlo 55 000 obyvateľov. Najviac príslušníkov tejto menšiny žije v Prešovskom kraji.

 

Tlačová správa Úradu vlády SR

 

Script logo