11. 6. 2020: Стрїча з писательков Ірінов Гарді-Ковачевіч

В понеділёк, 8-го юна 2020-го року, в Русиньскім културнім центрї в Новім Садї (Руски културни центер), одбыла ся мултімедіална стрїча, котрой гостём была Іріна Гарді-Ковачевіч, русиньска писателька. Інформовала о тім аґентура Рутенпрес.

Участны вечора дізнали ся, же писателька ани не задумовала писати і описовати свій світ, но так ся якось склало. Іщі як дїтинї не барз їй ішли гры з лобдов, як сама повіла, но кедь требало складати стишкы, того была валушна.

Споминаня на писаня і роботу

Писателька заспоминала, як однесла першы написаны стихы до часопису Заградка (выходить у Сербії як місячник про дїти), но бісїдовала і о літературных вечорах і стрїчах, котры про ню были інтересныма, бо ся там стрїтила з людми, з котрыма мала о чім говорити. Не забыла спомянути ани роботу в редакції ґазеты Руске слово і колеґів, котрый єй все підтримовали у писаню.

Бісїдовало ся і о Руськім Керестурї а Новім Садї, місцях, котры найчастїше находять ся в їй творах. На кінцю писателька прочітала і два стихы, котры недавно написала. Мултімедіална стрїча мала неформалный характер і была обогачена о музичны вступы Івана Лїкаря.

Іріна Гарді-Ковачевіч

Іріна Гарді-Ковачевіч (1944 р.) ся народила в Рускім Керестурї. В Кулї закінчіла Середню економічну школу. У тім фаху робила лем курто. Любов ку літературї єй привела до редакції ґазеты Руске слово.

В часї, кедь зачала робити журналістку, зачала і свою літературну творчость. До літературы вступила як поетка і шырша публіка чітателїв єй знать главно через поезію. Першу збірку выдала у 1969 під назвов На дланї заренко. Коло журналістічной роботы закінчіла і Філозофічну факулту в Новім Садї. По часї

одишла з Руского слова і в рр. 1974 – 1981 была редакторков молодежного часопису войводиньскых Русинів МАК. Потім, аж до року 1987, знова робила в Рускім слові, но уж як головный редактор.

В роцї 1987 перешла до Дневника, де робила редакторку културной рубрікы, і пізнїше діяла як слободный репортер аж до свого одходу на пензію у 1999 роцї.

За книжку леґенд і приповідок, котра вышла під назвов Нєбо над Керестуром здобыла Іріна Гарді-Ковачевіч у 2016-ім році Премію Мірослава Стрібера, котру передавать Общество писателїв Войводины. Журї втогды оцїнила, же писателька як перша в русиньскій войводиньскій літературї принесла до своїх приповідок чудесных фантазійных георїв, і їй творчость є овпливнена майстром славяньского повіданя – Ґоґоля. (Позн. ред. АРК в СР: Авторка была оцїнена і найвызначнїшов Преміёв Александра Духновіча за русиньску літературу од Карпаторусиньского научного центра в США.)

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, управа і зміна фотоґрафій: ред. АРК в СР.

Script logo