11. 5. 2020: Выняток про штудентів – путованя через граніцї

Централный крізовый штаб схвалив выняток про учнів і штудентів основной, середнёй і высокой школы зо Словацькой републікы в загранічу, жебы могли іти на приёмны екзамены ці заключны екзамены. Тоты штуденты не муасять іти до карантены.

Cestovanie mimo Slovenska

Koho sa to týka?

  • študentov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v SR,
  • a navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o materskú, základnú, strednú alebo vysokú škole v Českej republike, Poľsku, Maďarsku alebo Rakúsku,
  • osoby, ktorá študenta sprevádza.

 

Aké podmienky treba spĺňať?

  • mať potvrdenie zo školy (napr. potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy),
  • pobyt mimo Slovenska max. 24 hodín (pre dlhšom pobyte treba najneskôr na 5. deň od vstupu na Slovensko absolvovať vyšetrenie na COVID-19; dovtedy treba byť v domácej karanténe; ak bude vyšetrenie pozitívne, je povinné to nahlásiť všeobecnému lekárovi alebo pediatrovi a miestne príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva),
  • po príchode na Slovensko sledovať svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia to oznámiť telefonicky svojmu lekárovi (v prípade nedostupnosti lekára volať na linku 112).

 

Cestovanie na Slovensko

Karanténa sa nevzťahuje na študentov (ani na ich sprevádzajúcu osobu), ktorí vstupujú na Slovensko za účelom:

  • vykonania prijímacích skúšok, záverečných skúšok, iných skúšok alebo zápisu do škôl,  
  • vypratania osobných vecí z internátov alebo iných ubytovacích zariadení, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby.   

Musia však mať potvrdenie od školy.

Upozornenie

Pri vstupe na Slovensko musia odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

Prečítajte si plné znenie Opatrenia (PDF, 129 kB), bod 8.

Internetová stránka BETA, link: korona.gov.sk

Script logo