11. 5. 2019: На Словакії до европарламенту кандідують і Русины

25-го мая 2019-го року будуть проходити вольбы до Европского парламенту на Словакії. Довєдна ся до волеб зареґістровало 31 політічных субєктів.

Словакія бы у европарламенті мала мати 14 депутатьскых кресел. Правда, по вольбах піде на перше засїданя лем 13 представителїв Словакії, остатнє кресло буде к діспозіції аж по брексітї, кедь до нёго дійде. На кандідачных списках політічных субєктів находять ся і Русины, котры бы мали інтерес вырїшовати о европскых дїлах у Штрасбурзї і Бруселї.

Приносиме вам перегляд русиньскых кандідатів. Звертаме вашу увагу, же суть выбраны тоты, котры суть актівны в русиньскім русї, або о котрых мінімално знаме, же ся голосять ку Русинам, не таять то. Кандідаты ідуть за вылосованым порядком політічных субєктів про Европскы вольбы 2019 на Словакії. Перегляд не є выражінём нашых сімпатій або несімпатій односно окремых політічных субєктів ці кандідатів.

 

1. Smer-SD – Мартін Караш

За найміцнїшу політічну партію в словацькім парламентї і єдночасно в словацькій владї – Smer-SD, кандідує родак із Камюнкы Мартін Караш. Абсолвент Словацькой сільскогосподарьской факулты ся в русиньскім русї анґажує довгы рокы. Ёго актівности мож было відїти в рамках орґанізації молоды.Русины, теперь головно в рамках Русиньской оброды на Словеньску, котрой є председом. За Словакію є моментално і членом Світовой рады Русинів, котра є выконным орґаном Світового конґресу Русинів в меджіконґресовім періодї. Окрім того, знають го і фолклорісты, веде фолклорный колектів Барвінок. Є єдным з головных орґанізаторів події Славности Русинів під градом в Старій Любовні, але анґажує ся і в многых далшых русиньскых подіях. В роднім селї є сільскым посланцём і заступцём старосты. Остатнї рокы є директором Любовняньского центра културы. Як інформує, в припаді зволїня бы ся хотїв занимати містным і реґіоналным розвитком, розвитком културы народностных меншын і традічнов народнов културов. На кандідачнім списку соціалных демократів кандідує з не цалком послїднёго, 13-го місця.

 

5. Slovenská národná strana – Ян Голодняк

Русин нашов ся і на кандідачнім списку словацькых націоналістів. Slovenská národná strana Свідничана Яна Голодняка здобыла за свого члена іщі перед остатнїма комуналныма вольбами на Словакії, котры проходили в осени 2018-го року. Выштудованый строярь закінчів Высоку школу технічну в Кошыцях. До шыршой знамости дістав ся як пріматор міста Свідник. На тій посадї быв два функчны періоды – од 2010-го до 2018-го року. В остатнїх вольбах мандат не обгаїв, хоць окрім властной політічной партії підтримовала го і соціалнодемократічна партія Smer-SD. Як пріматор не сперав роблїню русиньскых подій, як то можеме відїти інде, навспак, і вдяка ёго згоды і підпорі могло выникнути много добрых подій. Slovenská národná strana, котра є так само у владній коаліції, має на офіціалнім вебсайтї лем мена своїх кандідатів. Што конкретно хоче котрый кандідат в припадї зволїня просаджовати, ся не дочітате. Кебы сьте наперек тому, же не знате проґрам, хотїли відїти Яна Голодняка в европарламентї, кандідує із 11-го місця.

 

8. Starostovia a nezávislí – Любомір Шестак

Старостове і незалежны дали на свій кандідачный список Любоміра Шестака. Днесь жывностник має походжіня в Малім Липнику і Сулинї, як сам пише. Має 21-річну практіку в пріватнім секторї і 12-річну практіку у верейній справі. 15 років є проєктовый менежер з меджінародныма цертіфікатами. Ёго темами як кандідата до Европского парламенту суть реґіоналный розвиток, робочі місця і соціална інклузія. „Розъїдать го“, як пише на своїм офіціалнім фанпейджі на сітї Facebook, сітуація, котра примушать опущати Словакію молодых людей ці неефектівіта при черьпаню еврофондів. Як европосланець бы хотїв, окрім іншого, вытворити проґрамы, котры поможуть марґіналізованым ґрупам залучіти ся до каждоденного і робочого жывота. Політічный субєкт Starostovia a nezávislí дав Любоміра Шестака на 4-те місце на своїм кандідачнім списку. Старостове ани не мають 14-членный список, довєдна кандідує лем 6 людей.

 

9. Strana práce – Михал Бураль

За словацькых лейбрістів ся на кандідачный список дістав Михал Бураль, днесь бізнісмен, котрый походить із Стащіна. Бураль штудовав на втогдышнїй україньскій Ґімназії Тараса Шевченка в Пряшові, одкыль ёго крокы вели до Братїславы, де закінчів Педаґоґічну факулту Універзіты Коменьского. Далшу доповнюючу освіту здобыв на Середній фаховій школї Поліцайного збору і на Академії Поліцайного збору. Довгы рокы діяв у рамках поліції, на рядячіх функціях діяв і на Презідії Поліцайного збору Словацькой републікы. Од 2013-го до 2018-го року быв у діпломатічных службах. Ёго місії были на амбасадах в Празї і Києві, де занимав ся безпечностнов політіков. Односно той темы передавав лекції на різных подіях, меджінародных конференціях і быв на стажах в загранічу. Ани при Михалови Буралёви не мож найти конкретны темы, котрыма бы ся хотїв з позіції европосланця занимати. На офіціалнім сайтї партії, за котру кандідує із 2-го місця, мож найти лем общы тезы лейбрістів, з котрыма хотять ословити воличів. Єднов з них є „створити условії про нашых обчанів, жебы не мусили ходити за роботов до заграніча.“

 

16. Most-Híd – Михал Ґоріщак

Коалічна партія Most-Híd довгодобо хоче будовати образ, же є ту про вшыткых – народностны меншыны і майоріту. Русиньску меншыну ословлюють цїлы рокы главно двоми їй представителї – Петро Крайняк, котрый є днесь державным секретарём резорту школства, і Михал Ґоріщак. Якраз Ґоріщак дістав ся на список партії про вольбы до Европского парламенту. Михал Ґоріщак є родженый Свідничан, выштудовав політолоґію на Пряшівскій універзітї в Пряшові і далше штудовав право в Братїславі. Днесь є директором Уряду роботы, соціалных справ і родины в Бардёві, а єдночано є і віцепріматором родного Свідника. Ґоріщак є пересвідченый, же політіка потребує векшу репрезентацію людей з реґіонів цїлой Словакії, а то і на уровни Европской унії. Ёго темы суть соціалны – мзды, пензії, підпора в безробітности. Як европосланець бы хотїв причінити ся о вырівнаваня реґіоналных різніць нелем у Европі, а і на Словакії. Покля бы вас пересвідчів Михал Ґоріщак, Most-Híd дав єдиному русиньскому кандідатови на своїм кандідачнім списку 4-те місцe

 

30. Demokratická strana – Михал Кравчік

Demokratická strana є в єднім выняткова. Є єдинов, котра за лідра кандідачного списку поставила Русина – Михала Кравчіка, котрый є єдночасно і председом словацькых демократів. Михал Кравчік народив ся на теріторії днешнёй Україны, ёго родічі были русиньскы оптанты, котрым ся пізнїше подарило вернути до Чехословакії. Енвіроменталіста Кравчік здобыв у 1999-ім роцї Ґолдманову премію (Goldman Enviromental Prize), котра ся передавать за вызначны научны баданя, технічны вынаходы ці за вклад до людьской сполочности. Є абсолвентом Ставебной факулты Словацькой технічной універзіты в Братїіславі і вісем років робив на Словацькій академії наук. Занимать ся еколоґічныма вопросами, публіковав много робот, включно книжок. В роках 1992 аж 1998 воёвав проти выбудованя водной програды коло русиньского села Тихый Потік на ріцї Ториса. Владный проєкт быв і ёго заслугов заставленый і наконець зрушеный. Якраз за тото дістав Кравчік споминану Ґолдманову премію. З еколоґічныма темами кандідує і до Европского парламенту. Моментално є посланцём Крайского заступительства Кошыцького самосправного краю. На тій функції є од крайскых волеб у 2017-ім роцї. Покля бы вас Михал Кравчік пересвідчів і вы му хотїли помочі обновити стару славу партії словацькых демократів, котры по Другій світовій войні на Словакії выграли вольбы, кружкуєте кандідата чісло 1.

Петро МЕДВІДЬ, лем.фм, звыразнїня пuсма: А. З.

Script logo