11. 4. 2021: Подля універзітной штудії конопля придушує SARS-CoV-2 у плюцных бунках

Štúdia zo Chicagskej univerzity v Illinois preukázala ďalšie neuveriteľné využitie rastliny konopa. Výskumníci v štúdii zistili, že jedna konkrétna zložka konopy potláča infekciu vírusom ťažkého akútneho respiračného syndrómu (koronavírusom SARS-CoV-2) v ľudských pľúcnych bunkách.

Čo zistili vedci

Marsha Rosnerová a jej kolegovia z univerzity zistili, že kanabidiol (CBD) a jeho metabolit 7-OH-CBD účinne bránili replikácii SARS-CoV-2 v epiteliálnych bunkách pľúcnych alveol.

„CBD by mohol fungovať tak, že bráni vstupu vírusu do hostiteľských buniek alebo pri ďalších krokoch po infekcii. Keď sa ukázalo, že CBD znižuje expresiu ACE2 v niektorých epiteliálnych bunkách ako je A549, tak sme najprv určili, či CBD potlačilo receptor SARS-CoV-2 v našich nadexprimujúcich bunkách A549-ACE2,“ napísala Rosnerová a ostatní autori.

Podľa štúdie posudzovali výskumníci výskyt infekcie SARS-CoV-2 u 82 pacientov, ktorým pred testom na koronavírus SARS-CoV-2 predpísali CBD a tých porovnali s pacientmi, ktorým CBD predpísaný nebol. To, čo zistili, bolo ohromujúce.

Štúdia zistila, že u pacientov s predpísaným CBD bol výskyt SARS-CoV-2 len 1,2%, oproti 12,2% pacientov, ktorí CBD neužívali.

Podstatné, približne desaťnásobné zníženie rizika infekcie koronavírusom SARS-CoV-2  u pacientov, ktorí užívali FDA schválený CBD poukazuje na potenciálnu účinnosť tohto lieku v boji s infekciou SARS-CoV-2.

Prihovárame sa preto za dôkladne navrhnuté, placebom kontrolované klinické testy so známymi koncentráciami a s presne popísanými zloženiami pre určenie roly CBD v prevencii a liečbe začínajúcej infekcie SARS-CoV-2.

Je dôležité poukázať na to, že túto štúdia v súčasnosti posudzujú odborníci a preto by sa nemala považovať za konečnú.

Keďže CBD je v súčasnosti v mnohých krajinách schválený na používanie, táto správa, hoci len vo svojom počiatočnom štádiu, je prinajmenšom optimistická.

Ako pre vydavateľstvo BioMed Central (BMC) poznamenáva editorka Sally Robertsonová:

„Hoci sa teraz v mnohých krajinách začína očkovať nedávno schválenými vakcínami, vírus sa stále rýchlo šíri. Podľa Rosnerovej a jej kolegov to upozorňuje na potrebu alternatívnych prístupov, najmä u populácií s obmedzeným prístupom k vakcíne.“

Ako fungujú kanabinoidy pri potláčaní vírusu

Vírus SARS-CoV-2 vstupuje do hostiteľských buniek hlavne naviazaním sa povrchového vírusového proteínu zvaného hrotový na receptor ľudskej hostiteľskej bunky, takzvaný angiotenzín konvertujúci enzým 2 (ACE2).

Genóm vírusu sa potom preloží do dvoch veľkých polypeptidov, ktoré sú štiepené vírusovými proteázami MPro a PLPro, aby vytvorili proteíny, požadované na replikáciu, hromadenie a pučanie vírusu.

Podľa Rosnerovej a jej kolegov niektoré štúdie uvádzali, že určité kanabinoidy majú, hoci obmedzené, antivírusové účinky proti vírusu hepatitídy C a iným vírusom.

Podľa štúdie ten istý metabolit, ktorý lieči epilepsiu –7-OH-CBD – pravdepodobne zastavuje v počiatočných fázach aj infekciu SARS-CoV-2 a u ľudí je spájaný s nižším rizikom infekcie koronavírusom SARS-CoV-2. Podľa výskumníkov dávajú tieto výsledky prísľub, že zložky konopy by mohli v budúcnosti potláčať iné vírusové infekcie.

Podstatné, približne desaťnásobné zníženie rizika infekcie SARS-CoV-2 v jej počiatočných štádiách u pacientov, ktorí užívali FDA schválený CBD, upozorňuje na potenciálnu účinnosť tohto lieku v boji s infekciou SARS-CoV-2.

A nakoniec, schopnosť CBD potláčať replikáciu MHV prináša možnosť, že by CBD mohol byť účinný proti novým patogénnym vírusom, ktoré sa objavia v budúcnosti.

CBD z konope a jeho vedľajšie účinky

Výskumníci poukazujú na to, že CBD je ako liečba ochorenia COVID-19 výhodnejšia než iné liečby, keďže negatívne účinky požitia zložky u väčšiny ľudí takmer neexistujú.

CBD má ako potenciálny preventívny prostriedok proti koronavírusu SARS-CoV-2 celý rad výhod. Je široko dostupný, bez obmedzenia prístupu, ak je obsah THC < 0,3%. Existuje viacero spôsobov požitia a tiež potenciál pre inhaláciu a podávanie nosom.

CBD bráni replikácii vírusu po vstupe do buniek a tak je pravdepodobne účinný proti variantom vírusu so zmutovanými hrotovými proteínmi. Na rozdiel od liekov ako Remdesivor či antivírusové protilátky si podanie CBD nevyžaduje injekčné podávanie v nemocničných priestoroch.

A nakoniec, CBD je spájaný len s menšími vedľajšími účinkami.

Štúdia však spravila dôležité rozlíšenie, že nie všetok CBD sa vytvára rovnako a jeho zloženia dostupné na trhu sa kvalitou veľmi líšia. Upozornili tiež, že THC môže pôsobiť v rozpore s antivírusovou účinnosťou CBD, vylučujúc tak možnú vhodnosť marihuany ako podobnej liečby.

Výskumníci dospeli k záveru, že pre podanie optimálnej dávky CBD je potrebný ďalší výskum metód, aby sa plne otestoval prísľub CBD ako lieku na zastavenie infekcie SARS-CoV-2.

Pre úplné otestovanie prísľubu CBD ako lieku na zastavenie infekcie SARS-CoV-2 budú potrebné ďalšie štúdie, ktoré preskúmajú optimálny spôsob podávania CBD pacientom a tiež klinické testy.

Keďže rýchlosť odbúravania CBD v plazme je u ľudí podstatne nižšia než u myší, navrhovali by sme prejsť radšej ku klinickým testom, než robiť predklinické štúdie na pokusných zvieratách. Pre stanovenie roly CBD v prevencii a liečbe začínajúcej infekcie SARS-CoV-2 sa prihovárame za starostlivo navrhnuté, placebom kontrolované klinické testy so známymi koncentráciami a s presne stanovenými zloženiami.

Nevyhnutné zostáva stanoviť koncentráciu in vivo u človeka a optimálny spôsob a zloženie.

Dôrazne varujeme pred nutkaním užívať v tomto čase CBD v súčasne dostupných zloženiach ako prevenciu alebo liek, najmä bez vedomosti o nejakom dôkladnom randomizovanom klinickom teste s týmto prírodným produktom.

Toto je druhá taká štúdia spájajúca konopu s potenciálnym potlačením infekcie SARS-CoV-2, o ktorej informovala stránka The Free Thought Project. V inej štúdii, kanadskej, výskumníci zistili, že určité kmene konopy môžu zvyšovať odolnosť voči koronavírusu.

Autor: Matt Agorist, zdroj: wakingtimes.com, spracoval: Badatel.net

Súvisiace články

 

Script logo