11. 4. 2018: Нова книжка ку сторічніцї о Підкарпатьскій Руси

В Чеській републіцї в тых днях вышла з друку далша публікація присвячена Підкарпатьскій Руси. Автором є Антонін Гырбек (Antonín Hrbek) і книжка має назву Підкарпатьска Русь – сторічніця выникнутя (Podkarpatská Rus – stoleté výročí vzniku).

 

Книжка є написана про шыроку публіку з нагоды сторічніцї выникнутя Підкарпатьской Руси, як части Чехословакії і є присвячена памятцї тых, котры заслужыли ся о розвиток той теріторії в часї першой републікы.

 

Як пише ся в анотації, автор выходив коло писаня головно з особных споминів своїх родічів, родинных приятелїв і їх памяток. Де было мож, споминать конкретны мена тых, котры ся о розвиток Підкарпатя заслужыли, жебы не зістали забытыма.

 

„Підкарпатьска Русь лем за двадцять років свого існованя незабытно записала ся до думаня дакілько ґенерацій як Чехів, так Русинів. Є близка їх чувствам, все о ній бісїдують, пишуть о ній книжкы, діпломовы роботы і все існують матеріалны і нематеріалны памяткы, котры мають намагу помалы счезаючі спомины знова і знова ожывлёвати,“ пише ся далше в анотації.

 

Книжка вышла у выдавництві Poznání і має 264 сторінок.

 

Script logo