11. 3. 2021: Мудра справа – Важны інформації ку шырїню коронавірусу од одборників

Výrazne to znižuje kvalitu práce zdravotníckych pracovníkov, keďže spätná vazba od pacientov je iracionálna, vystrašená a zmätočná, a v konečnom dôsledku nebezpečná hlavne pre rizikové skupiny. Prosím upokojte a naveďte do "comfort zone" hlavne rizikové skupiny (seniori nad 60 rokov, diabetikov, onkologických pacientov, astmatikov a kardiovaskulárnych pacientov). 


A: POJMY A ČÍSLA

COVID-19 = Coronavirus disease 19 = mierne závažné respiračné ochorenie dolných dýchacích ciest spôsobené vírusom SARS-CoV- 2, prenášaným kvapôčkovým prenosom.  Smrtnosť = letalita = pomer čísla potvrdených infikovaných k číslu úmrtí potvrdených infikovaných.

Aktívne prípady k 9.3.2020 : 114 276 potvrdených infikovaných.
Úmrtia potvrdených infikovaných k 9.3.2020 : 4009 infikovaných.
Smrtnosť : 3,5 %.

Odhady WHO neidentifikovaných, málo symptomatických a asymptomatických prípadov : 50 000 až 100 000 prípadov.

Smrtnosť v korelácii k vyššie uvedenému : 1,87 % - 2,44 %
SARS epidémia iného typu vírusu z roku 2003 - smrtnosť : 9,6 %


B : ČO SA DEJE AKTUÁLNE*

Aktuálny koronavírus funguje ako MIERNA DVOJICA kmeňov z čeľade Koronavírusy.
Z tejto čeľade pochádza asi 30 kmeňov najčastejšie sa vyskytujúcich vírusov nádchy.
V Číne sa rozširoval sa vo väčšine prípadov agresívnejší, mladší z dvojice Koronavírusov, kmeň L. Starší a menej agresívny kmeň S sa rozširuje v súčasnosti vo zvyšku sveta, v časti prípadov v severnom Taliansku figuruje zrejme agresívnejší kmeň L. Starší, menej agresívny typ sa cez dostatočné množstvo hostiteľov adaptoval = zmutoval do mladšieho, agresívnejšieho kmeňa.
Opatrenia spomalili "výskyt" nových hostiteľov a znemožnili tak vírusu adaptovať sa naďalej do svojej agresívnejšej podoby s ťažším priebehom v rizikovej skupine.
RIZIKOVÉ SKUPINY = letalita na úrovni 10-15 % prípadov :

SENIORI NAD 60 ROKOV, ASTMATICI, ĽUDIA S PĽÚCNYMI OCHORENIAMI,
ĽUDIA SO SRDCOVO-CIEVNYMI OCHORENIAMI A HYPERTENZIOU, ONKOLOGICKÍ PACIENTI, DIABETICI, ASTMATICI A ŤAŽKÍ ALERGICI

Dodržaním prevencie efektívne znížime mieru prenosu z človeka na človeka (ADAPTABILITY) vírusu do takej podoby infekcie, ktorej priebeh nepredstavuje zásadný faktor strachu v našom okolí. Zmierni sa aj priebeh ochorenia v prípade rizikových skupín . Čím viac ľudí to bude dodržiavať – tým rýchlejšie sa vírus oslabí.

Zníži sa počet prenášačov a hostiteľov a epidémia sa spomalí.

1) OBYČAJNÉ MYDLO A VODA SÚ ZÁKLADNÝM A NAJEFEKTÍVNEJŠÍM OPATRENÍM. Ostrihajte deťom nechty na rukách. Rovnako tak sebe.*

Chemické zloženie mydla rozrušuje tukový obal kapsuly, v ktorou je koronavírus obalený. Ten je zároveň slabým miestom vírusu. Molekulárna štruktúra mydla po kontakte s vodou tvorí amfifílie, typy molekúl, ktoré infiltrujú dvojvrstvový tukový obal kapsuly vírusu a rozkladajú, doslova roztrhnú ho zvnútra. Keďže máme povrch rúk vrásnitý, ruky je potrebné masírovať po dobu 1 minúty. Medzi všetkými prstami, medzi ukazovákom a palcom, pod nechtami, na oboch dlaniach a oboch chrbtoch rúk, a rovnako v ryhách na zápästiach. Oplachujte takisto, minimálne 30 sekúnd. Alkoholové
dezinfekcie (s min. obsahom alkoholu 60 %) sú SEKUNDÁRNYM riešením tam, kde
nie je k dispozícii voda. Výhradné a časté použitie môže vysušiť a narušiť povrch pokožky, hlavne u detí a ľudí s citlivou pokožkou, čím vytvoríme na pokožke mikroporanenia = vstupné brány infekcie.

2) CHLÓR A VYSOKÁ TEPLOTA SÚ ZÁKLADNÝMI DEZINFEKČNÝMI PROSTRIEDKOMI NA POVRCHY, PODLAHY A ODEVY*

Prostriedky na báze chlórnanu sodného ( hlavne SAVO) sú dostačujúcou metódou, ako udržať čistotu v priestore, v ktorom žijeme. V rozprašovači, alebo vo forme nariedeného koncentrátu, nechajte na povrchoch v kuchyni, toalete, a na podlahe pôsobiť minimálne 5 minút. Všetky odevy, ktoré prichádzajú do kontaktu s povrchmi v miestach s hromadným výskytom ľudí, v autách a MHD - perte pri 60-tich stupňoch, môžete pridať prostriedok na báze chlóru do prania. Všetky uteráky a textilné vreckovky, ktoré prichádzajú do kontaktu s tvárou, perte na 90-tich stupňoch. Takisto s možným pridaním chlórového prostriedku.

3) PORANENIA NA POKOŽKE TELA A TVÁRE DEZINFIKUJTE A ZAKRYTE NÁPLASŤOU*

Rany a ranky vyčistite v prvom rade vodou a mydlom. Ak sú k dispozícii tak  peroxidom vodíka, alebo 60 % -ným alkoholom, Septonexom, Ajatinom. V prípade núdze čistými pitnými destilátmi - bielymi alkoholmi.
 

4) UVEDOMELÁ IZOLÁCIA A PRESUNY POČAS NASLEDUJÚCICH DNÍ*
 

Zdržiavajte sa doma a vetrajte, rovnako sa aj prechádzajte na čerstvom vzduchu. Vonku trávte čas v minimálnom počte a presúvajte sa tak, aby ste* "rozpúšťali dav"* - teda prechádzajte sa PEŠO na menej zaľudnených miestach. Nevychádzajte na prechádzky za účelom trávenia času v uzavretých, aj keď väčších priestoroch (nákupné centrá, malé parky, zaľudnené priestranstvá. Ak používate auto, odvezte sa, v rámci skupiny, ktorá žije v jednej domácnosti na menej zaľudnené miesta a prechádzajte sa na priamom Slnku minimálne 30 minút. Mimo existenčných situácií necestujte a nepresúvajte sa vlakmi, autobusmi a lietadlami. Vyhýbajte sa MHD.

5) NAKUPUJTE OSOBITNE. V PRĺPADE RODIČOV DETÍ - AK SA TO DÁ URČIŤ, NECH NAKUPUJE TEN RODIČ, KTORÝ JE S DEŤMI MENEJ ČASTO. AK JE TO MOŽNÉ AUTOM, ALEBO PEŠO.*

6) NECESTUJTE DO OHROZENÝCH OBLASTÍ*

7) RODIČIA DETÍ - V NASLEDUJÚCE DNI NEVYSTAVUJTE SENIOROV V RODINE A
RIZIKOVÉ SKUPINY KONTAKTU S DEŤMI RESP. VNÚČATAMI, ROVNAKO TAK SA MIMO NUTNÝCH PRÍPADOV NEKONTAKTUJTE SO SENIORMI A RIZIKOVÝMI SKUPINAMI VŚEOBECNE VY OSOBNE.*


Novorodenci, batoľatá, kojenci, predškolské a školské deti a teenageri majú agresívnejšie reagujúcu imunitu na podnety - sú vo vývoji, čo znamená, že ak sa aj nakazia, vo väčšine prípadov fungujú ako tzv. efektívni asymptomatickí prenášači. Sami o sebe sa s nákazou vyrovnávajú výborne a úplne bez, alebo iba s nenápadnými až miernymi príznakmi, v kontakte s rizikovým pacientom sú ale vysoko infekční. Rovnaký princíp platí aj pre bezdetných ľudí vo veku od cca 20-35 rokov, aj keď v tejto skupine sa príznaky už zhmotňujú viditeľnejšie, hoci môžu ostávať skryté.

8) AK ŽIJETE V DOMÁCNOSTI S OSOBAMI VO VEKU 20-39 ROKOV ALEBO STE OSOBA VO VEKU 20- 39 ROKOV.

Pre kontakt so seniormi a rizikové skupiny platia tie isté pravidlá. Pre nich, aj pre vás.

9) ŽIVOČÍŠNE BIELKOVINY - MASO A VAJÍČKA NECHAJTE PREJSŤ BODOM VARU. DODRŽUJTE HYGIENU RÚK PRI MANIPULÁCII S POTRAVINAMI.*

10) KONZUMUJTE PROBIOTIKÁ *acidofilné produkty s Lactobacillom, kyslá
kapusta, ovčia bryndza, jogurty. ZVÝŠTE PRÍJEM OVOCIA A ZNÍŽTE PRÍJEM
JEDNODUCHÝCH CUKROV.


11) AK SA CÍTITE CHORÍ, ROZLIŠUJTE PRÍZNAKY. LEKÁRA KONTAKTUJTE
TELEFONICKY, OSTAŇTE DOMA A ČAKAJTE NA POKYNY. NIKOHO Z DOMÁCNOSTI NEPRESÚVAJTE NA INÉ MIESTO.*


Ochorenie zasahuje dolné dýchacie cesty. Suchý, zadúšavý, dráždivý kašel
bez hlienov. Bolesti hlavy, kĺbov a svalov, celková vyčerpanosť, pocit ťažoby a pichania na hrudníku, pocit tzv. "nedostatočného nádychu". Teplota na hranici, alebo tesne za hranicou 38 stupňov, ale rovnako aj vysoko za hranicou 38-mich stupňov. V KOMBINÁCII s kašľom a zvyškom uvedených príznakov. Nádcha, bolesti prínosových dutín, hlieny v nose, aj keď s bolesťou v hrdle, s najväčšou  pravdepodobnosťou nie je COVID-19.

12) NEZATAJUJTE AKÉKOĽVEK DETAILY O VAŠOM ZDRAVOTNOM STAVE A
CESTOVATEĽSKEJ ANAMNÉZE, ROVNAKO O KTOROMKOĽVEK PRíBUZNOM A AKOMKOĽVEK ČLENOVI VAŠEJ DOMÁCNOSTI.*

 
13) RACIONÁLNE SA ZÁSOBUJTE. MYSLITE NA TO, ŽE VYKUPOVANíM ZÁSOB VYHÁŇATE DO PRIESTORU OBCHODOV VAČŠIE MNOŽSTVO POTENCIÁLNYCH HOSTITEĽOV KTORÍ BUDÚ CIRKULOVAŤ VO VIACERÝCH OBCHODOCH PO DLHŠIU DOBU. RIZIKOVÝM SKUPINÁM A SENIOROM SŤAŽUJETE SITUÁCIU A POTENCIÁLNE IM TAK VYTVÁRATE PODMIENKY NA TO, ABY SA VYČERPALI A ZVÝŠILI SI TAK RIZIKO INFIKOVANIA SA. A NÁSLEDNE TEDA AJ RIZIKO INFIKOVANIA ĎALŠÍCH NAKUPUJÚCICH - VÁS.*

14) NEPODLIEHAJTE STRACHU. PRI TOMTO VÍRUSE FIGURUJE VIACERO NEZNÁMYCH, ALE JEDINÝ SPOSOB, AKÝM ICH ELIMINOVAŤ, JE ANALYZOVAŤ SITUÁCIU. ANALYZOVAŤ SITUÁCIU JE MOŽNÉ, LEN AK SA NEŠÍRI PANIKA A LABORATÓRIA MAJÚ DOSTATOK ČASU IZOLOVAŤ CELÚ GENETICKÚ ŠTRUKTÚRU VĺRUSU V ŠTÁDIU, KEDY SA NEPREMNOŽIA JEHO HOSTITELIA = ZNIŽUJEME TAK JEHO SCHOPNOSŤ ADAPTOVAŤ SA = MUTOVAŤ.*

15) UPOKOJUJTE A INŠTRUUJTE PRAVIDELNE TELEFONICKY SENIOROV A RIZIKOVÉ SKUPINY V RÁMCI VAŠEJ RODINY, A PODĽA MOŽNOSTÍ, AJ VRÁMCI OKRUHU SVOJICH ZNÁMYCH. BUĎTE ZDROJOM INFORMÁCIÍ PRE TÝCH, KTORÍ ICH POTREBUJÚ POČUŤ.*

 

Čo pomáha proti Koronavírusu?

 Zdravý rozum a dobrá imunita.

 S koronavírusom sa nakoniec stretne úplne každý. O tom, či nakoniec ochorie alebo nie rozhodne to, akú veľkú dávku toho vírusu dostane, v akej kondícii bude vírus a v akej kondícii bude človek.

 Naším cieľom je čo najviac oddialiť stretnutie s vírusom, postarať sa aby ten vírus bol čo najslabší a naopak vlastná kondička čo najlepšia.
 Najprv sa zamyslime nad šírením vírusu: chorý človek ho vykašliava do vzduchu, na svoje ruky a veci okolo seba. Pre vírus je úplne ideálna situácia, keď ho niekto vdýchne. Druhý najefektívnejší spôsob je, že sa dostane na ruky a potom cez sliznice do tela. Najhorší spôsob pre vírus je, že sa mu nepodarí nikde zachytiť, spadne na zem a potom musí čakať, kým sa prilepí niekomu na topánky alebo ho vietor rozfúka spolu s prachom.

 Dôležité je, že čím dlhšia je cesta vírusu, tým je slabší. Vo vonkajšom prostredí postupne degraduje až nakoniec stratí schopnosť vyvolávať chorobu. Najviac mu škodí slnečné svetlo, vlhkosť a teplo. Paradoxne najkratšiu životnosť zvyknú mať vírusy uchytené na rukách človeka (sú to minúty), najdlhšie vydržia na hladkých chladných povrchoch, ako sú kľučky dverí, alebo steny výťahu (niekoľko dní).
 Ak sa stretneme s dostatočne oslabeným vírusom, funguje už viac ako očkovanie než ako infekcia a to je to najlepšie, čo sa nám môže stať.

 Najpravdepodobnejšie spôsoby, ako sa k vírusu dostaneme, sú:
 1. príde k nám na návštevu chorý človek a zamorí nám celý byt
 2. vonku v meste alebo obchode stretnem chorého človeka a dostanem to priamo od neho
 3. prinesiem si ho sám zvonku bez priameho kontaktu s chorým (chytím sa kľučky na dverách do obchodu, vchodových dverí, veziem sa výťahom!!!, prinesiem si ho na topánkach)
 4. prifúkne mi ho vietor (to je nakoniec to najlepšie, čo sa môže prihodiť)


 Vírus, ktorý sa k nám dostane 1. a 2. spôsobom je vo vysokej koncentrácii a životaschopnosti a znamená veľmi vysokú šancu na vznik choroby.
 Vírus sa k nám dostane 3. spôsobom v nižšej koncentrácii a pravdepodobne aj zostarnutý. Záleží len na tom, ako dlho mu trvalo, kým sa k nám dostal a koľko prekážok musel pekonať.
 Vo 4. prípade je koncentrácia vírusu nízka, má za sebou dlhú cestu vo vonkajšom prostredí a ak napríklad naňho svietilo slnko je prakticky neškodný.

 Keďže najhorší spôsob je 1. a 2., je tomu potrebné zabrániť všetkými možnosťami a na to slúži karanténa.
 V 3. prípade je potrebné vírusu skomplikovať cestu najviac ako sa dá. Dôležité je rozmýšľať a brániť sa efektívne. Nemám nič proti umývaniu si rúk po príchode domov, ale hlavne Tí čo bývame v bytových domoch sme najviac ohrození na chodbách vlastného domu. Príliš nezáleží na tom, že sa nestretávame so susedmi, keď všetci chytajú tú istú kľučku na vchodových dverách a najmä sa vezú tým istým výťahom. Vo výťahu je málo vzduchu, žiadne vetranie a každý v ňom cestuje desiatky sekúnd. Je to podobne nebezpečné miesto ako lietadlo, našťastie sa v ňom strieda oveľa menej ľudí. Niekto z nich však skôr či neskôr vírus prinesie.

 Spoločné priestory domu sú to najvhodnejšie miesto, kde môžeme spoločne bojovať proti šíreniu vírusu. Pravidelné dezinfikovanie kľučiek na dverách a výťahovej kabíny chráni všetkých obyvateľov. A je veľmi rozumné predpokladať, že keď ochorie jeden sused, dostaneme to takmer všetci vo vchode, pravdepodobne ešte skôr, než dotyčný zistí že je chorý.

 Nakoniec sa dostávame k poslednému štvrtému spôsobu. Keďže každý jeden človek sa s vírusom skôr alebo neskôr stretne, je dôležité zariadiť, aby sa to stalo práve takto. Dostať sa k oslabenému vírusu v nízkej koncentrácii vlastne znamená, že človek sa očkuje a získava odolnosť proti chorobe. Keď bude dostatočne veľa ľudí dostatočne odolných, choroba stráca možnosť sa ďalej šíriť a postupne zanikne.

 Aké sú teda odporúčania:
 I. Bojovať proti vírusu tam, kde je to najúčinnejšie a to sú spoločné priestory vlastného domu, hlavne kľučky na dverách a výťah.
 II. Urobiť všetko pre posilnenie vlastného zdravia. Normálne športovať vonku na čerstvom vzduchu, čím ďalej od ostatných. Prechádzky lesom, cyklistika, behanie v prírode. Vyhýbať sa blízkemu stretnutiu s ostatnými športovcami.
 III. Doma vetrať, vetrať a vetrať, hlavne za pekného počasia! Pustiť si do bytu čerstvý vzduch a slnko! Keď je tu koronavírus neznamená to, že ostatné choroby si dali prestávku. Práve naopak, všetky ostatné pliagy využijú príležitosť a zaútočia pri každej príležitosti, ktorú dostanú.

Script logo