11. 2. 2021: 155 років од народжіня педаґоґа і културного діятеля Івана Поливкы

Іван Поливка (Іванъ А. Поливка, Ivan Polivka) нар. 12. 2. 1866 у Брерзнічцї втогдышнёго Угорьского кралёвства, теперь на теріторії Словакії, умер 3. 10. 1930 у Бардеёві втoгдышнёй Чехословакії, теперь на теріторії Словакії. Быв педаґоґом, освітнїм адміністратором і културным діятелём русофілской орьєнтації в Пряшівскій области і на Підкарпатьскій Руси.

По ґімназіалных штудіях в Маріяповчі і Пряшові І. Поливка скінчів Ужгородьску ґрекокатоплицьку учітельску семінарію (1885) і став учітелёвати у русиньскых початковых школах выходной Словакії. У 1888 р. быв переведеный до Свідника, де почас наступных тридцятёх роках робив як учітель і орґанізовав културне діятельство. Він зоставив учебник про початковы класы „Учебная книга реальныхъ наукъ‟ (1896), якый складав ся із шестёх частей і быв присвяченый різным предметам. Тот учебник шыроко ся выужывав у русиньскых школах аж до повной мадярізації по законї Апонія у 1907 р. По розпадї Австро-Угорьской імперії І. Поливка быв зволеный за председу Народной рады у Свіднику (1918), яка пітримовала ідею припоїня до Чехословакії. Новый уряд призначів го за школьского іншпектора (1919 – 1923) Ужгородьского окресу на Підкарпатьскій Руси .

І. Поливка підтримовав ідею російского языка як літерартурного про Русинів і актівно робив у дакількох русофілскых орґанізаціях, в тым чіслї в Обществі А. Духновіча і обществі  „Шкільна поміч‟ в Ужгородї. Быв актівным зберателём русиньскых народных співанок, з якых много ся дістало до зборника Маихала Врабеля (1890), зоставив тыж зборнник поезії  А. Павааавл.овічаавловіча (1920).

Література: И. В. , „Иванъ Андреевичъ Поливка‟, Молодая Русь, ІІ [7-87] (Прага, 1931), с. 27-28; Иван Шлепецький, „Иван Андреевич Поливка‟ , Дукля, VII, I (Пряшів, 1959), с. 98-100.

Павел Роберт МАҐОЧІЙ, здрой: „Енциклопедія історії та культури карпатських русинів‟ зоставителїв П. Р. Маґочія і І. Попа. Ужгород: „Видавництво В. Падяка‟, 2010, с. 599-600, переклад з україньского языка: А. З.  

 

Script logo