11. 12. 2019: Засїдала Рада міністра про народностне школство

10-го децембра 2019-го року в просторах Міністерства школства, наукы, баданя і шпорту Словацькой републікы одбыло ся 3-тє засїданя Рады міністра про народностне школство, котре вів їй підпредседа і державный секретарь резорту школства Петро Крайняк (на фотцї четвертый злїва).

Міністерство приготовлює словникы про педаґоґів, в тім чіслї і Словацько – русиньскый педаґоґічный словник.

На радї і представителї меншын

На засїданю рады брали участь і їй членове, котры суть представителями мадярьской, ромской і нїмецькой народностной меншыны. Крайняк на початку зробив оцінку повнїня приятых узнесінь з остатнёго засїданя рады. Участны засїданя были інформованы і о спрацованю публікації під назвов Познакомме ся, народностны меншыны (Zoznámme sa, národnostné menšiny), котра ся вже приготовлює до друку.

На засїданю рады были представлены новы додаткы ку рамковым навчалным паланам про основны школы з навчанём языка народностной меншыны, котры были схвалены 30-го новембра 2019-го року міністерков школства Мартінов Лубіёвов. Схвалены додаткы ку державному навчалному проґраму про основны школы з навчалным языком народностной меншыны і про основны школы з навчанём языка народностной меншыны будуть платны од 1-го септембра 2020-го року.

Приготовлюють словникы

Ґенерална директора секції народностной і інклузівной освіты Марія Прекоп іформовала членів рады о приправі словників народностных меншын з назвов Словацько – русиньскый педаґоґічный словник, Словацько – ромскый педаґоґічный словник, Словацько – мадярьскый педаґоґічный словник i Словацько – україньскый педаґоґічный словник.

Цілём приготовлёваных словників є дати педаґоґам меншыновых школ термінолоґічне поясніня найчастіше хоснованых термінів з области педаґоґії.

Рада міністра про народностне школство є порадным орґаном міністра школства про область выховы і освіты членів народностных меншын і імплементацію Европской харты реґіоналных або меншыновых языків.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм

Script logo