11. 12. 2017: Друге засїданя шыршого кругу языковой комісії при ІРЯК ПУ

  • Двоє участници шыршого кола языковой комісії при ІРЯК ПУ: (справа) директорка ІРЯК ПУ у Пряшові доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., і тогочасный штудент Ґрекокатолицькой теолоґічной факулты ПУ у Пряшові, Лемко, Ґриґорій Пацан

    Двоє участници шыршого кола языковой комісії при ІРЯК ПУ: (справа) директорка ІРЯК ПУ у Пряшові доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., і тогочасный штудент Ґрекокатолицькой теолоґічной факулты ПУ у Пряшові, Лемко, Ґриґорій Пацан

8. децембра 2017 ся на Інштітутї русиньского языка і културы Пряшівской універзіты у Пряшові одбыло друге засїданя шыршого кругу языковой комісії.

 

На зачатку засїданя членове комісії дали честь куртов молитвов двом членам комісії, котры у роцї 2017 одышли до вічности. Быв то єден з кодіфікаторів русиньского норматівного языка на Словакії доц. ПгДр. Юрій Панько, к. н., (умер в юну 2017), котрый быв заєдно ай членом вузшого кругу языковой комісії. Другов членков, котра в авґустї 2017 одышла по тяжкій хворотї до вічности была Мґр. Сілвія Зелінкова.

 

Наперек низкій участи, притомны членове комісії ся высловили ід вшыткым предложеным пунктам на корекцію правил правопису (было їх двєдна 18), причім векшына з них была схвалена. К спорным пунктам ся вузшый круг языковой комісії іщі раз верне і буде їх рїшати (вєдно з далшыма недорїшеныма правописныма проблемами) на своїм шестім засїданю, котре буде зачатком рока 2018.

 

Колектів лінґвістів і педаґоґів Інштітуту русиньского языка і културы ПУ дякує вшыткым членам як вузшого, так ай шыршого кругу языковой комісії при ІРЯК ПУ за їх дотеперїшню роботу, цїнны рады і пропозіції і жычіть до нового року 2018 много сил в далшій роботї.

 

ПгДр. Кветослава КОПОРОВА, ПгД., коордінаторка языковой комісії при ІРЯК ПУ.

Script logo