11. 1. 2021: 65 років од народжіня новодобого будителя Русинів – о. ТгЛіц. Франтїшка Крайняка

  • • Знамый священик главно через переклады реліґійных книжок із церьковнославяньского языка до сучасного русиньского языка на Словакії – о. ТгЛіц. Франтїшек Крайняк, теперь жыючій у Пряшові-Соліварї.

    • Знамый священик главно через переклады реліґійных книжок із церьковнославяньского языка до сучасного русиньского языка на Словакії – о. ТгЛіц. Франтїшек Крайняк, теперь жыючій у Пряшові-Соліварї.

  • • Ці ненайважнїшов і ненайвекшов церьковнов книжков, яку переложыв о. Ф. Крайняк вєдно з О. Кудзеём, є 1 056-сторінкове Тетраєвангеліє од святых Мафтея, Марка, Лукы і Йоана, языковым редактором якой была доц. ПгДр. А. Плїшкова, ПгД., і яку у 2009 р. выдав Світовый конґрес Русинів.

    • Ці ненайважнїшов і ненайвекшов церьковнов книжков, яку переложыв о. Ф. Крайняк вєдно з О. Кудзеём, є 1 056-сторінкове Тетраєвангеліє од святых Мафтея, Марка, Лукы і Йоана, языковым редактором якой была доц. ПгДр. А. Плїшкова, ПгД., і яку у 2009 р. выдав Світовый конґрес Русинів.

Франтїшек Крайняк (František Krajňák) нар. 4. 1. 1956 у Пряшові-Соліварї вдогдышнёй Чехословакії, теперь на теріторії Словакії. Він священик, перекладатель і културный діятель русиньской орьєнтації в Пряшівскій области.

По скінчіню середнёй школы в Пряшові здобыв теолоґічну освіту на богословскій римокатолицькій факултї Кіріла і Мефодія в Братїславі (1976 – 1981); здобыв научный ступень ліценціата теолоґії на Католицькій універзітї м. Люблін у Польщі (1999). Ф. Крайняк быв высвяченый на ґрекокатолицького священика в 1981 р., служыв короткый час в парохії с. Рокытів при м. Гуменне, а од 1985 р. высше 20 років служыв у м. Меджілабірцї, значну часть якого становлять Русины. (Позн. ред.: Послїднїй раз довго быв парохом у с. Камюнка.)

Пересвідченый о потребі захованя церьковнославяньского языка в богослужбі і стараючі ся про доступность Святого Писма і проповідей про віруючіх, Ф. Крайняк сформовав у 1983 р. ґрупу священиків і віруючіх, котры высунули перед себе задачу перекласти реліґійны тексты до русиньского говорового языка. Їх снажінём уж суть до русиньского языка перекладены і опублікованы книжкы: „Малый ґрекокатолицькый катехізм про русиньскы діти‟ (1992), „Євангеліє на неділі і свята цілого року‟ (1999), „Євангеліє од святого Йоанна‟ (2003) і ряд іншых. Вын мав успіх в ініціатіві орґанізації школьскых класів із навчанём катехізму русиньскым языком.

Бере актівну участь у русї , што ся снажыть о  встановлїня ґрекокатолицького єпіскоіпа шпеціално про Русинів Пряшівской области. Діятельство Ф. Крайняка за захрану русиньского языка і реліґійной културы нераз выкликав неспокійность словацькых прелатів – ведучіх Пряшівской ґрекокатолицькой (позн. ред.: теперь) архієпархії.

Павел Роберт МАҐОЧІЙ, здрой: „Енциклопедія історії та культури карпатських русинів‟ зоставителїв П. Р. Маґочія і І. Попа. Ужгород: „Видавництво В. Падяка‟, 2010, с. 372, переклад з україньского языка і фотка: А. З. 

Script logo