11. 1. 2016: Перед 65 роками проходив процес із владыком Ґойдічом

  • • Єпіскоп Павел Петро Ґойдіч на поліцайскій фотоґрафія як арештант.

    • Єпіскоп Павел Петро Ґойдіч на поліцайскій фотоґрафія як арештант.

Выконштруованый процес із трёма „велездрадныма“ католицькыма єпіскопами, міджі котрыма быв і ґрекокатолицькый пряшівскый єпарха Павел Петро Ґойдіч, зачав 10-го януара 1951-го року і скінчів 13-го януара. Вердікт суду одзвучав 15-го януара. Головне їднаня суду было дня 11-го януара.

Суд із римокатольцкыма єпіскопами Яном Войташшаком, Михалом Бузалков і ґрекокатолиьцкым єпіскопом Павлом Петром Ґойдічом проходив перед сенатом Державного суду в Братїславі. Тот процес быв частёв протицерьковной політікы, котра была орґанізована тогдышнїма комуністічныма властями, якы ся пучом дістали ку моци в Чехословакії у фебруарї 1948-го року.

Єпіскопы были обвинены із злочінів воєньской зрады, велезрады і далшых выдуманых злочінів. Бузалкови і Ґойдічови навеце приписали шпіонаж, котра мала быти проти Союзу совєтьскых соціалістічных републік. Трёх єпіскопів заарештовали уж в 1950-ім роцї, дакілько тыжднів їх фізічно і псіхічно мордовали, жебы їх так „приготовити“ на монстерпроцес, в котрім было допереду ясно, же будуть одсуджены. Процес быв докінця высыланый Чехословацькым радіом по цїлій републіцї.

Войташшак быв одсудженый на 24 років арешту, конфішкацію маєтку і фінанчну кару 500 тісяч Корун чехословацькых. У 1963-ім роцї му была решта кары одпущена і умер в 1965-ім роцї. Бузалка і Ґойдіч дістали дожывотны кары, конфішкацію маєтку, фінанчну кару 200 тісяч Корун чехословацькых. Бузалкови із здравотных причін у 1956 роцї перервали кару і жыв у інтернації в Чехії, де умер у 1961-ім роції. Днесь уж блаженый священомученик Павел Петро Ґойдіч умер 17-го юла 1960-го року, в день своїх народенин, у арештї в Леополдові. Там быв і похованый міджі вязнями, аж пізнїше подарило ся го ексгумовати і перевезти до Пряшова – до кріпты під Ґрекокатолицькым катедралным храмом св. Іоана Хрестителя. Вшыткы трёме были одсуджены на страту обчаньскых прав.

Ґойдіч ся не дожыв обновлїня Ґрекокатолицькой церькви в Чехословакії, котра была од 1950-го року ілеґална. Тото досягнув аж ёго помічный єпіскоп, котрый так само быв одсудженый і сидїв у арештї, днесь тыж блаженый Василь Гопко, котрый вєдно із священиками схосновав вольнїшый період у 1968-ім роцї, почас такзваной Празькой яри. Ґойдіч окрім вызначной душпастырьской роботы записав ся до історії і тым, же Русинів напоминав, жебы были горды на свій народ, і жебы голосили ся при списованя жытелїв так, як нас назвав отець Александер Духновіч – за Русинів. Окрем того, же є про ґрекокатоликів днесь блаженым єпіскопом, мож го брати як великого будителя Русинів першой половины 20-го стороча.

Петро МЕДВІДЬ

Script logo