10. 9. 2020: Варголів музей ламле рекорды

Музей модерного уменя Енді Варгола в Меджілабірцях навщівило почас місяцїв юл і авґуст 2020-го року высше 12 700 навщівників. Є то абсолутный рекорд дотеперішньой навщівности за 29 років існованя той інштітуції. Про аґентуру TASR то повів директор музея Мартін Цубяк.

„В середнім чіслї музей денно навщівило в місяцях юл і авґуст 212 навщівників, найвеце їх было 468, і то 5-го авґуста, коли сьме мусили реґуловати вступы, жебы были дотриманы гіґєнічны наряджіня,“ повів Цубяк.

Подля слов директора ся їм сповнив малый сон о навщівности, котрого реалну подобу є відїти з часу на час в загранічу, кедь на вступ до музею треба чекати в шорї.

Найвеце домашнїх, помогли проєкты

Найвеце навщівників было домашнїх – із Словакії, спомеджі загранічных їх было найвеце з Польщі, конкретно 1082. Минувшый рік почас лїтнїх місяцїв мав музей довєдна 7457 навщівників.

І кедь вже в януарі Варголів музей навщівило о 100 процент навщівників веце в порівнаню з попереднїм роком, Цубяк приписує рекордну навщівность почас лїтнёй сезоны двом пропаґачным проєктам.

Єдным з них є авдіовізуална серія COVID-EO project, на котрім музей сполупрацовав з Факултов умень Технічной універзіты в Кошыцях, другым є 150 сітілайтів, котры мож відїти од Братїславы по Гуменне в рамках проєкту Підпоруєме уменя, і быв резултатом сплупраці музея з орґанізаціёв К13 – Кошіцькы културны центры і платформов медіалного уменя МАО.

Музей так само в рамках мултімедіалной выставкы зачатком юна пожычав творы street-art умлеців Банксіго і Поппі до Kunsthalle Кошыці.

Інтерес быв о Гарінґа

Тяглом про навщівників была і выставка творів світовой особности в уменю, Кеіта Гарінґа.

„Выставный простор почас пару тыжднїв змінив ся на єден великый монументалный твор з понад 2000 малёваныма танцуючіма фіґурками, котры были главным візуалным елементом выставкы, і на стїну, підлогу і плафон експозіції были малёваны ручнї,“ доповнив директор.

Як закінчів, музею ся і наперек коронакрізї подарило зреалізовати і меджінародный проєкт. В польскім Короснї была 21-го авґуста одкрыта выставка під назвов Andy Warhol’s Life and Death.

Актуално музей Варгола, окрем своїх стабілных експозіцій, має і выставку 29-ёх умелецькых творів од 22-ох великобрітаньскых авторів, котры протестують проти войнї і будьякой формы ґвалту під назвов Пекелный мір.

Петро МЕДВІДЬ, лем.фм, жрідло фотоґрафії: Музей модерного уменя Енді Варгола, языкова управа: ред. АРК в СР.

Script logo