10. 8. 2018: Мураль з Епіфаном Дровняком на трафостациі в Креници

Текучий рік являт ся 50. річницьом смерти славного лемківского артисты з Крениці, Епіфана Дровняка, знаного шырше як Никыфор. З той нагоды в креницкым курорті проходит вельо акций, посвяченых тому представникови наівного кумшту. 8. серпня/авґуста 2018 р., консерватор і інвестор офіцияльно одобрали необычну форму трафостациі в центрі Крениці.

То мураль сандецкого артисты, котрий крыє ся під псевдонімом Мґр Морс. Як бесідує автор з редакцийом нашого порталю – «Мам правдиве імя і назвиско, але барже ся мі любит выступувати як раз під тым артистичным псевдо». – Мґр Морс сотворил мураль в цікавым місци. Выконал на замовліня властителя трафостациі (електрична трансформаторова стация) мураль з Никыфором. Як додає – «Концепция зааранжуваня того обєкту была цікава од самого початку. Інвестор звернул ся найперше до архітектів, котры замірили, жебы асоциювал ся з полотном і одраз заложыли, же выполніньом того проєкту буде мураль».

Трафостациі, котры тямиме як радше брыдкы обдерты муруваны кльоцкы, через того рода аранжациі перестают быти лем необхідным в публичным просторі елементом краєвиду. Вказує ся, же і тот простір може быти заполнений артизмом. А креницкій мураль то не лем артистична візия архітектів і артисты, але і – з видом Никыфора і фраґментами його творів, котры схоснувал Мґр Морс – вписує ся в локальну тематику. Окрем того, як ся здає, то найбарже модерна трафостация в Польщы, што потверджат сам артиста, бесідуючы – «Така была ідея – жебы трафостация, не выглядала як трафостация».

Мґр Морс творит од 1998 рока. Найперше занимал ся клясичным ґрафіті, але його творчіст з часом зачала еволюувати до уличиного малярства (з анґ. street art). Малювал в більшости польскых міст, але і в Великій Британіі, Украіні, Румуніі, Італиі. Творы Мґр Морса мож видіти на його сайті mgrmors.pl.

Демко ТРОХАНОВСКЫЙ

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіянтї русиньского языка.)

Script logo