10. 8. 2017: 70 років Петра Трохановского (Мурянкы)

Можеме написати, же Мурянка великым поетом єст…!
– але по што…?

Можеме написати, же Мурянка великым писательом єст…!
– але по што…?

Можеме написати, же Мурянка великым тлумачом єст…!
– але по што…?

Можеме написати, же Трохановскій великым лемківскым діячом єст…!
– але по што…?

Можеме написати, же Трохановскій великым учытельом і авторитетом єст…!
– але по што…?

Можеме написати, же Трохановскій великым редактором, великой Бесіды єст…!
– але по што…?

Можеме написати, же Мурянка-Трохановскій нагороджений чысленныма нагородами был…! (хоц бы недавно: ім. Василя Турока-Гетеша, од Міністра Культуры, од Рады Новосандецкого Повіту, «Арс Кверенді» од малопольского воєвідства і вельо, вельо інчых …),
– але по што…?

Кєд тото вшыткы знают!!!

 

Уж сам не знам, ци то Мурянка пересякнений Лемковином, ци Лемковина Мурянком. Ци то Трохановскій перез Лемковину оформлений, ци Лемковина Трохановскым…

Можна множыти фразесы і прикметы, а кажде наступне слово то буде і так  за мало, жебы доцінити і вказати, як вельо наше поколіня днешньому Ювілярови завдячат. 70 років жытя то неустанна Мурянча робота, за котру фурт дякує цілий Лемківскій Нарід.

Дорогій Пане Петре, приймийте сердечны желаня Многых і Благых Літ жыти на Лемковині, од Стоваришыня Руска Бурса, од радия лем.фм, ансамблюТерочка і інчых Лемків, для якых очывидны сут секретны повязаня Трохановского-Лемковины-Мурянкы!

 

Павльо МАЛЕЦКІЙ

 

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo