10. 6. 2021: Граничны переходы зо Словацийом зас одкрыты

Од понеділька, 8. червця/юнія 2021, зас отворены сут словацко-польскы граничны переходы. Жытелі і туристы можут ся свобідні переміщати, але не безварунково.

Теперішній пандемічный стан спричынил, што власти зза полудньовой страны границі рішыли, жебы по долгых місяцях зас отворити граничны переходы в горах. Радошыці-Полата, Лелюхів-Чырч, Мушынка-Курів, Пивнична-Мнішок над Попрадом, Лыса Поляна-Татряньска Яворина ци Суха Гора-Хохолів – переходы в тых місцях были закрыты од 15. лютого/фебруара. Днес неє уж сліду по бетоновых запорах ци опущеных шлябанах. Дорогы сут отворены для руху в обі страны.

Хто може віхати на Словацию?

Од 31. мая 2021 завдякы тзв. туристичному семафорови візд з Польщы на Словацию проходит на новых принципах. Без кварантанны можут віхати особы, котры скорше зареґіструют ся на сайті korona.gov.sk/ehranica, мают документ потверджаючый принятя вакцины, од моменту котрого минуло 14 днів, хворіли на коронавіруса і выздоровіли, або мают менше як 18 років.

Докладны принципы найдете на сайті уряду влады за тым мотузком.

Наталія МАЛЕЦКА-НОВАК, ЛЕМ.фм,  фот. джерело: karpaccy.pl

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo