10. 6. 2021: Голова комітету з вопросів людьскых прав ВРУ хоче ку Русинам приступати „выважено“

31-го мая 2021-го року в Ужгородї одбыла ся стрїча членів Комітету з вопросів людьскых прав, деокупації і реінтеґрації натеперь окупованых теріторій, народностных меншын і меджінародностных односин з представителями народностных меншын Закарпатьской области Україны.

Як інформовав портал Mukachevo.net, дана стрїча одбыла ся в рамках приготовлїня новой пропозіції закона о народностных меншынах на Українї. Голова комітету і єдночасно депутат Верьховной рады Україны Дмитро Любінець повів, же до Закарпатьской области пришли, бо якраз ту жыє велика кількость народностных меншын.

Участны были і Русины

На стрїчі брали участь представителї опбчаньскых орґанізацій за ромску меншыну, мадярьску, словацьку, нїмецьку і русиньску. Припоминаме, же Русины суть од 2007-го року в Закарпатьскій области Україны вызнаны як окрема народностна меншына.

Наперед представитель оддїлїня културы народностей і реліґій Олександр Лях говорив о ставі і перспектівах забезпечіня прав народностных меншын. Пак участны за окремы меншыны говорили о своїй роботї в области, але і проблемах, котры траплять комуніту.

Голова Народной рады Русинів Закарпатя, котра зъєдинує русинськы орґанізації, котры дїють в тім краю, Євґен Жупан, на стрїчі знова попросив переоцїнити можность узнати Русинів як окремый народ на цїлодержавній уровни.

Будеме приступати „выважено“

Дмитро Любінець на вопрос односно узнаня Русинів одповідав і перед журналістами. Ку вопросу хоче приступати „выважено“.

„В тім докінця вадять ся історіци і културолоґы на Українї. Хтось доказує, же то окремый народ, а дуже много доказує, же то етнос україньской културы. Зато як народный посланець я не можу повісти, же ся ставлям на тоту ці іншу позіцію,“ повів Любінець односно того вопросу з тым, же о нїм будуть далше комуніковати.

„Не будеме іти на єдну або другу сторону, будеме ку тому приступати выважено,“ продовжовав далше посланець. За ёго словами будуть односно русиньского вопросу робити свої заключіня, а то не значіть, же не суть готовы змінити позіцію.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, ґрафічна і языкова управа: ред. АРК в СР, жрідло фотоґрафії: Mukachevo.net.

 

Script logo