10. 6. 2020: Премєр: „До школ ся будуть мочі вернути і учнї 6. а 9. класів і середнёшколаци.‟

До школ ся будуть мочі од 22. юна 2020 вернути і учнї од 6. по 9. класу основных школ, єднако як і середнёшколаци. Буде то подобне, як у припадї матерьскых школ і при учнях 1. аж 5. класы ОШ, значіть, на базї добровольности. У вівторок  (9. 6. 2020) то ознамив почас пресконференції премєр Ігор Матовіч (OĽaNO) (на фотцї злїва).

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) (na fotke sprava) uviedol, že počas tohto obdobia neodporúčajú učiteľom, aby žiakov skúšali. Od pondelka 15. júna sa zrušia aj obmedzenia na počty žiakov v materských školách a pre 1. až 5. ročník základných škôl. Aktuálne platí, že v materských školách môže byť v skupine maximálne 15 a na ZŠ 20 detí. Ruší sa aj zákaz premiešavania detí v jednotlivých skupinách.

Matovič avizoval, že od stredy 10. júna bude možné otvorenie aj centier voľného času. Základné umelecké školy budú môcť od tohto dátumu začať vyučovať klasicky, nie už len individuálne, ako to bolo doteraz.

Gröhling uviedol, že od 15. júna bude prevádzka škôl stanovená na desať hodín, doteraz to bolo deväť. "Ruší sa povinné meranie teploty, po novom je to formou odporúčania a bude náhodné," povedal minister školstva. Ruší sa aj prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu. V platnosti však stále ostáva vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa.

Ruší sa aj zákaz konania školských hromadných podujatí, ako sú napríklad školské besiedky, dodržiavať sa však majú nariadenia hlavného hygienika. Zrušený bude aj desaťminútový limit na zotrvanie zákonného zástupcu v priestore školy. Podľa ministra sa však odporúča minimalizovať ich čas zotrvania v priestoroch školy. Gröhling poznamenal, že manuál k novej prevádzke škôl bude zverejnený na webe rezortu školstva. Rodičia, ktorí sa rozhodnú neposlať deti v júni do škôl, majú aj naďalej právo poberať OČR dávku.

Pridáva sa však nová podmienka, a to zverejnenie oznamu o tom, za akých podmienok dieťa, respektíve žiak nemôže vstúpiť do školy. Tento zoznam podľa ministra školstva musí byť umiestnený na vchodových dverách školy.

Zdroj: Mediálny servis Úrady vlády SR, fotky: Úrad vlády SR.

Script logo