10. 6. 2019: ОСРС поведе Петро Штефаняк, платформа бісїдовала і о школстві

  • • 10. юна 2019 на засїданю Округлого стола Русинів Словеньска быв на трирічный період зволеный новый престеда той платформы Петро Штефаняк.

    • 10. юна 2019 на засїданю Округлого стола Русинів Словеньска быв на трирічный період зволеный новый престеда той платформы Петро Штефаняк.

В суботу, 8-го юна 2019-го року, проходило в Пряшові 28-ме засїданя Округлого стола Русинів Словеньска. Платформа собі выбрала нового председу Петра Штефаняка, котрый по двох роках вычерять Яна Липиньского.

На засїданю ОСРС брав участь і державный секретарь Міністерства школства, наукы, баданя і шпорту Словацькой републікы Петро Крайняк, котрый одпрезентовав можливости запроваджаня навчаня русиньского языка на школах із навчалным языком словацькым.

 

Русиньскый язык на словацькых школах

Русины довгодобо чують проблему з выбудованём сітї школ, котры бы были з навчалным языком русиньскым, або котры бы холем были з навчанём русиньского языка.

І зато привітали меджі собов державного секретаря резорту школства Петра Крайняка, котрый на суботнім засїданю ОСРС представив інформатівный матеріал Міністерства школства СР з назвов Зряджованя школы або школьского заряджіня з іншым навчалным/выховным языком як словацькым.

Крайняк звернув увагу на можность про основны школы з навчалным языком словацькым мати в рамковім навчалнім планї навчаня языка народностной меншыны. Покля о такім моделї школа вырїшыть, школярї той школы будуть мати в 1-ій класї єдну годину языка народностной меншыны, в 2-ій аж 7-ій класї то будуть дві годины і в 8-ій аж 9-ій класї три годины за тыждень. Єдночасно ся про школу підниме норматів на школяря о 4 процента.

ОСРС спринимать тот модел позітівно і вірить, же то про зряджователїв школ в селах і містах, в котрых жыють члены русиньской народностной меншыны, може быти приятельный крок, котрым бы ся забезпечіло навчаня материньского языка про русиньскых школярїв без того, жебы школа мусила мінити свій штатут, навчалный язык, припадно робити аґенду в двох языках, як то є в припадї школ із навчалным языком народностной меншыны.

 

До списованя населїня поведе ОСРС Штефаняк

Платформа собі в суботу выберала свою нову презідію. По двох річных функчных періодах одходить з функції председы Ян Липиньскый, бо дотеперішній порядок засїданя платформы не припущав ёго третє выбратя.

Кедьже членове ОСРС усвідомлюють собі, же річный мандат председы є барз короткый, платформа в суботу прияла зміну свого порядку засїдань і новый председа дістав мандат на три рокы. Тым став Петро Штефаняк, котрый од суботы веде ОСРС вєдно з далшыма членами презідії – секретарём Міланом Піліпом, говорцём Петром Медвідём, Аннов Кузмяковов за індівідуалных членів і Осифом Ткачом за колектівных членів.

Штефаняк так поведе русиньску платформу до Списованя населїня, домів і квартелїв у 2021-ім роцї. То буде єднов з головных пріоріт ёго функчного періоду. І зато хоче про сполупрацу в ОСРС здобыти далшых членів, котры моментално суть лем позорователями, припадно з платформов нияк не сполупрацують. Як на суботняйшім засїданю зазвучало, ОСРС буде кликати на сполупрацу вшыткы русиньскы орґанізації, жебы сьме вказали свою єдность і довєдна приготовили штонайвеце актівностей, котры бы помогли тому, же кількость Русинів і в роцї 2021 наросне, як тому было і в попереднїх списованях.

 

Русины підтримують зміну волебной сістемы

ОСРС видить ініціатівы, котры в тім часї кличуть по змінї волебной сістемы з єдного на веце волебных округів. Русиньска платформа є за зміну, котра буде брати до увагы реґіоны і їх інтересы.

 

Петро Штефаняк

Новый председа ОСРС Інж. Петро Штефаняк, ПгД. (1985 р.) походить з русиньского села Малый Липник. У 2007-ім роцї о своїм роднім селї опубліковав моноґрафію. Засновав обчанске здружіня молоды.Русины (2007 р.), русиньскый фолклорный ансамбель Рутенія в Братїславі (2009 р.), фестівал Русиньска ватра (2009 р.), русиньске інтернетове радіо русин ФМ (2012 р.) і е-шоп Rusyn shop (2015 р.). В минулім роцї авторьскы підписав ся під сімрічный проєкт заміряный на русиньскы приповідкы і быв ключовов особов при выданю едіції 10-ёх авдіодісків русиньскых приповідок. Так само бере участь на будованю бібліотекы молодых Русинів, котра є в Братїславі.

Петро МЕДВІДЬ, говорця ОСРС, Веце інформацій: okruhly-stol.sk

Script logo