10. 6. 2019: Зачав ся 10. рочник Studium Carpato-Ruthenorum

9. юна 2019 быв у Пряшові отвореный юбілейный 10. рочник едукачного проєкту Інштітуту русиньского языка і културы – Studium Carpato-Ruthenorum 2019. Участь на нїм взяли домашнї і загранічны штуденты, учітелї, орґанізаторы і позваны гостї. Лїтня школа ся зачала данём почливости участників будителёви Русинів – Александрови Духновічови при ёго памятнику на намістю Духновіча в Пряшові (на фотцї).

В дотеперїшнїй історії проєкту лїтню школу абсолвовало 192 участників, з того 119 загранічных (з Нїмецька, Австрії, Швейцарії, Україны, Польщі, Чеськой републікы, Булгарії, Сербії, Споєных штатів Америкы, Канады, Арґентины і Чіны) і 73 домашнїх. Того року к ним прибуде далшых 21 участників – 14 загранічных (із Споєных штатів Америкы, Нїмецька, Чех і Україны) і 7 домашнїх штудентів Пряшівской універзіты. Мож повісти, же в середнїм каждый рочник проєкту абсолвовало по 20 штудентів, якы окрем педаґоґічного процесу все мають богатый супроводный проґрам заміряный на презентацію традічной русиньской културы і на спознаваня реґіону северовыходной Словакії компактно заселеной Русинами. Тото року попершыраз участници лїтнёй школы окрем реґіону Спіша і Шаріша завітають і до реґіону Земпліна і пригранічных областей з Українов. Єдна із екскурзій їх поведе ай до лемківской области до Польщі.

Веце інформацій о тогорічній лїтнїй школї мож найти на: https://www.unipo.sk/cjknm/hlavne-sekcie/urjk/ls/2019

-ап-, фотка: М. Павліч  

Script logo