10. 5. 2020: Міністер школства єднав із ректорами о кроках у сферї высокых школ

Міністер школства, наукы, баданя і шпорту Бранїслав Ґрелінк прияв 3. апріля 2020 представителїв Словацькой ректорьской конференції (SRK) i председу Словацькой акредітачной аґентуры про высоке школство Роберта Редгаммера.

Predmetom rokovania boli kroky, ako riešiť vzniknutú situáciu v oblasti vysokého školstva, koordinácia vysokých škôl a opatrenia, ktoré vysoké školy už prijali v reakcii na šírenie koronavírusu.

Rektori naznačili, že nebudú predlžovať akademický rok a že vedia zrealizovať aj prakticky všetky štátne záverečné skúšky do konca akademického roka aj pri mimoriadnych opatreniach. Prezident SRK Rudolf Kropil potvrdil, že na vysokých školách dnes prebieha výučba dištančnou formou, boli zrušené verejné podujatia a prijímacie konania na vysokých školách prebiehajú v zjednodušenej forme elektronicky.

Prezident SRK Rudolf Kropil a minister školstva Branislav Gröhling sa zhodli na potrebe koordinovanej činnosti aj na úprave legislatívy vo oblasti vysokého školstva, na ktorej ministerstvo pracuje.

„Považujem za kľúčové vyslať spoločný signál študentom aj pracovníkom vysokých škôl. Chcem ich ubezpečiť, že ministerstvo aj vysoké školy reflektujú súčasnú situáciu a zohľadnia ju pri fungovaní a činnosti vysokých škôl, vo výučbe, pri prijímacích konaniach či záverečných skúškach,“ uviedol minister školstva.
„Odporúčam vysokým školám, aby komunikovali so študentami. Informovanie študentov je veľmi dôležité a je to aj súčasťou zabezpečovania kvality vo vzdelávaní, ktoré bude predmetom budúcich akreditácií,“ uviedol Robert Redhammer. Dodal, že pri akreditácii bude dôležitejšie to, či školy naučia študentov obsah vzdelávania študijného programu než to, akými metódami ich to naučia.

Internetová stránka BETA, link: korona.gov.sk

Script logo