10. 5. 2018: Ніч музеїв і ґалерій 2018

СНМ – Музей русиньской културы у Пряшові i того року ся запоїв до цїлосвітовой події Ніч музеїв і ґалерій, a то в сполупраці з СТМ – Народнов културнов памятков Солівар в Пряшові. Про публіку є приправленый богатый проґрам на цїлый день у суботу 19. mája 2018. В часї од 10.00 до 15.30 год. у просторах центра спомянутого музею на ул. Масаріковій ч. 20 у Пряшові понукнеме навщівникам екскурзії на ознакомленя ся із жывотом і културов Русинів. Про дїти і молодеж суть приправлены творчі дїлнї і далшы актівности в рамках Школы в музею. Но на своє собі придуть члены вшыткых віковых катеґорій. Щіро вас позываме.

Script logo