10. 4. 2017: Сила віры вписана до іконы

То є назва выставкы ікон, котру презентує Крайскый музей у Пряшові. На выставцї мож видїти 50 ікон із двох пріватных збірок Мірослава Мигаліча і Обчаньского здружіня Іконы зо Жіліны. На выставцї ся находять іконы з Ґреції, Булгарії ці Росії, міджі котрыма суть і такы, котры походять аж із 16-го сторіча.

- к-

Script logo