10. 4. 2017: На юбілей высвячіня П. П. Ґойдіча

25-го марца 2017, на свято Благовіщіня Пресвятой Богородіцї, ґрекокатолицькы віруючі собі припомянули 90-ту річніцю єпіскопского высвячіня блаженого єпіскопа Павла Петра Ґойдіча. При тій нагодї в лютиньскій церькви пряшівскый архієпіскоп і метрополіта Ґрекокатолицькой церькви на Словакії Ян Бабяк удїлив нижше свячіня десятём семінарістам Пряшівской архієпархії, котры штудують у четвертім річнику Ґрекотатолицькой теолоґічной факулты Пряшівской універзіты. Перед святов літурґіёв, котру одправляв і помічный пряшівскый єпіскоп Мілан Лах, емерітный помічный єпіскоп Празжского апостольского екзархату Ян Евґен Кочіш і скоро вісемдесять священиків, прияли службу співати жалмы і молитвы в храмі, стали ся чітателями Божого слова і свічконосителями. До 90-ой річніцї єпіскопского высвячіня мученика Павла Петра Ґойдіча Ян Бабяк в літурґії увів: „Сміло можеме повісти, же нашій ґрекокатолицькій церькви нам го даровала наша небесна Мати, на котрой свято Благовіщіня 25-го марца 1927 прияв єпіскопске высвячіня. Наново приймиме благореченого єпіскопа Павла за свій приклад.‟

-ак-

Script logo