10. 3. 2019: Русиньскый музей достаточно ся не розвивать, но мы маме приправлены крокы на зміну, твердить шеф Словацького народного музею

  • Бранїслав Паніс, ґенералный директор Словацького народного музею. Жрідло Андрей Лоян

    Бранїслав Паніс, ґенералный директор Словацького народного музею. Жрідло Андрей Лоян

Зміны у веджіню Музея русиньской културы в Пряшові дотеперь ся не діють. А то і наперек тому, же ёго діятельство і выслїдкы довготривало крітізують нелем русиньскы орґанізації здолы, але і надрядженый орґан зверьху. Повів то конкретно ґенералный директор Словацького народного музею, котрый застрїшує вшыткы народностны музеї. Тот выслїдкы роботы Музею русиньской културы в Пряшові уж вецераз означів за „неуспокоївы‟. Бранїслав Паніс іщі в маю 2018 ся стрїтив з директорков пряшівского музею Ольгов Ґлосіковов, де ся зродила пропозіція, котра мала конечно вырїшыти зміну на челї той інштітуції. На стрїчі прозвучав і суглас, котрый высловила директорка Ґлосікова із своёв резіґнаціёв. Выміна мала настати ку 1. януару 2019. Але не настала. Причіна? По спомянутій стрїчі директорка Ґлосікова похворіла, замародовала. Єй мародованя тырвать доднесь, а то і наперек директорчіній участи на многых порадах ці верейных подіях. Такый став ся тїгать докопы вісем місяцїв.

 

О актуалній сітуації в русиньскім музею сьме говорили з ґенералным директором СНМ Бранїславом Панісом.
Все ся не зреалізовали крокы, котрыма бы ся подарило розрушати, але главно звышыти якость роботы русиньского музею. Могли бы сьте высвітлити, в якім ставі моментално суть планы зо сітуаціёв у русиньскім  музею?

– Сітуацію в Музею русиньской културы в Пряшові так, як єм уж дакілько раз высловив у 2018 роцї, не поважує за ідеалну. Подля мене є ёго став з погляду сучасного фунґованя, але главно далшого розвитку – недостатный. З той причіны єм минулого року дав пропозіцію директорцї, жебы пороздумовала над своїм діятельством у функції директоркы, причім о єй роботї на іншій позіції в музею ся не клали жадны перешкоды.   

 

• Яка была реакція з єй стороны?

– Высловила ся, же до кінця рока пожадать о уволнїня зо своёй функції. Приправлёване рїшіня сьме не могли докладно зреалізовати, бо панї директорка мародує до днешнёго дня.

 

• Законник роботы але докаже рїшыти сітуації, кедь даякый шеф довготривало мародує, бо даный став може вести про неякостне ці неспособне веджіня к матеріалным і нематеріалным шкодам. Доколи буде продовжовати така сітуація, яку не мож вырїшыти в музею Русинів?

– Словацькый народный музей має приправлены далшы крокы так, жебы не порушывли правны нормы і не пошкодили права свого робітника. Тоты крокы приправуєме главно зато, же сітуація в музею є довгодобо неуспоїва і музей не досягує выслїдкы, котры ся од нёго чекать.

 

• Бранить даякый штатут ці інтерны условія в тім, абы по неуспокоївых резултатах пришов на місто крітізованого шефа іншый чоловік?

В припадї вашого вопросу на інтерный документ музея, в котрім бы было зафіксована зохаблїня будьякого робітника в Словацькім народнім музею, можу єднозначно одповісти, же такыйн документ в нашій орґанізації не є. Словацькый народный музей в области персоналной політікы докладно дотримує належны правны предписы, главно законник роботы і закон о верейній службі. Внутрїшню орґанізацію нашого музею коріґує орґанізачный порядок і Робочій порядок Словацького народного музею. Каждый директор має у своїй правомочности вытворити порадный орґан, котрый му має помочі з веджінём, а главно розвиванёмю музею. 


• В сучасности ся піднимать цїлолосполоченьскый тренд на овірёваня тзв. вартости за пінязї. Не было бы зле овірити сі, яка є вартость за пінязї в припадї Музею русиньской културы в Пряшові. Кедь то не є можна з вашого боку, дасть ся і зо стророны русиньскых орґанізацій обернути ся на незалежных фінанчных аналітіків, жебы опубліковали, яка є вартость за пінязї у звязи з выслїдками русиньского музею. Підпорили бы сьте таке снажіня?

– Вопрос аналізы робочого місця з погляду досягнутых резултатів і єй порївнаня з выданыма фінанчныма средствами є інтересна і наісто сьме отворены далшій діскусії.

 

Розговор вела Таня РУНДЕСОВА, www.rusyn.sk

Script logo