10. 2. 2017: Писатель Осиф Кудзей ославить 65 років

  • • Лавреат Премії А. Духновіча за русиньску літературу – Осиф Кудзей із Няґова.

    • Лавреат Премії А. Духновіча за русиньску літературу – Осиф Кудзей із Няґова.

  • • Обалка першого зборника баёк, котрый у 2008 роцї выдало ОЗ Русин і Народны новинкы.

    • Обалка першого зборника баёк, котрый у 2008 роцї выдало ОЗ Русин і Народны новинкы.

24. фебруара 2016 поет, писатель, байкарь і перекладатель Осиф Кудзей быде святковати 65. років свого жывота. Зачав писати поезію і прозу од 1997 року, котры публіковав у василіаньскім місячнику Благовістник а од 2005 року і в кварталнику Артос і Ґрекокатолицькім русиньскім календарю. Публіковав і в літерартурній прилозї Поздравлїня Русинів у Народных новинках і часописї Русин.

 

Пише духовну поезію і прозу, байкы і бере участь у перекладах церьковной літературы з церьковнославяньского до русиньского языка. З духовной поезії треба спомянути ёго Аkafist svjaščenomučenîkovî Pavlovî Petrovî Gojdičovî Prjašivskomu jepiskopovî (Midžilabirci: Obščestvo sv. Joana Krestîteľa, 2006), Пацеркы (Пряшів: Русин і Народны новинкы (Р і НН), 2008) і Кадило (Пряшів: Академія русиньской културы в СР (АРК в СР), 2011).

 

Но найвеце выдав і найвеце ся став знамым своїма зборниками баёк: Мудрость жывота (Пряшів: Р і НН, 2008), Байкы-забавляйкы (Пряшів: Р і НН, 2008), Байкарёвы думы (Пряшів: Р і НН, 2009), (Čа)bajka (Blahovistnik, 2012), Bajkal (Blahovistnik, 2013), Сміх через слызы (Пряшів: АРК в СР, 2013), Šoky (2015) i Smichoty i chmury rusîňskoj natury (Rád sv. Bazila Veľkého, 2016). Як видно список ёго публікацій, так мож повісти, же Осиф Кудзей належыть міджі найплоднїшых русиньскых авторів а за свою літературу быв оцїненый штодо якости і найцїннїшым оцїнїнём про русиньскых писателїв у світї – Преміов Александра Духновіча за русиньску літературу од Карпаторусиньского научного центра в США.

 

З нагоды приближаючого ся жывотного юбілёю желаме юбілантови міцне здоровя, родинне щастя і підпору, невысыхаюче перо літератора і Божого благословлїня.

 

А. З.

Script logo