1. 9. 2021: Стрїча з фотоґрафом «Лемковины» в Кракові

Уж в четвер, 2. вересня/септембра 2021, в Новогуцкым Центрі Культуры пройде вернісаж фотоґрафічной выставы пн. «Лемковина» авторства Збіґнєва Подсядло. На стрічы буде мож побесідувати тіж з автором знимок.

«Хочу, жебы презентувана выстава стала ся зачатком до зрозумліня істориі Лемків» – запрашат на выставу фотоґраф Збіґнєв Подсядло. «Старал єм ся вказати через знимкы неповторный климат того місця, з його вельокультуровом традицийом, а і звернути увагу публикы на тяжку долю (і так уж барз досвідченых через історию) сучасні жыючых гын люди» – продолжат.

Збіґнєв Подсядло то фотоґраф, якій консеквентні выберат чорно-білу фотоґрафію, бо лем така, подля него, є в силі передати тото, што сой задумат. Характеристичным є для него хоснувати гармонійны пропорциі і выважены контрасты медже білым і чорным. «Брак в них [знимках – позн. ред.] колячой очывидности, котра часто проявлят ся в представляню темы через вказаня выключні іконы, яка фунґує в даній культурі, так єднозначного символу, же заперат перспективу смотріня на дальшый плян. Такє трактуваня темы є може інтриґуюче, але через вырваня з контексту може быти неправдиве» – як подає в анотациі выставы Адрияна Зімновода.

Жебы перетырвала памят

«Лемковина» то в заміріню автора выставы подорож в глубину істориі і по обшырях сучасности. Видимым елементом векшой части знимок є крест – символ смерти, але і одраджаючого ся жытя і надіі. Окрем мартиролоґічных сюжетів Збіґнєв Подсядло удокументувал штоденне жытя Лемків, імаючы послідній момент, коли в краєвиді мож іщы найти хыжы.

«Фотоґрафія Збіґнєва Подсядло окрем правды приносит емоциі. Артиста обєктивом апарату, як пензликом малює образы. Інтуіцийні вычуват одповідній момент, коли стає сонце і ледво іщы видочне зза горизонту розсвітлят мікроскопійны краплі росы (…). А вшытко в сценериі тихо сплячых, бідных ґаздівок. Поезия конкрету» – чытаме дале в анотациі.

Новогуцкій Центр Культуры першый раз презентує так обшырну выставу посвячену Лемковині. «В контексті небезпекы, яку несе за собом проба зробліня зо спадковины Лемків товару попкультуры, безпретенсийональна і уцтива фотоґрафія Збишка Подсядла є перлином» – подає Адрияна Зімновода.

Збіґнєв Подсядло

Фотоґраф Збіґнєв Подсядло (вр. 1955 р.) мешкат і робит в Сосновци. Є членом Союзу Польскых Артистів Фотоґрафіків, вельократным лавреатом фотоґрафічных конкурсів і выстав, м.ін. в Будапешті, Москві, Мадриті, Пекіні, Берліні ци Празі. Брал участ в веце як двохстох медженародных і державных експозициях, пленерах ци артистичных симпозиях. Єст автором парунадцетьох індивідуальных проблемовых выстав, напр. Реакциі (1977), Фотоґрафіі (1979), Шлезска Етюда (1984), Акт і Портрет (1986), Лемковина (2005) ци Спомины (2019).

Роботы Збіґнєва Подсядло находят ся в колекциях Шлезского Музею в Катовицях, Історичного Музею в Бєльску-Бялій, Музею Палац Шена в Сосновци та в приватных колекциях в ЗША, Німцьох, Швайцариі, Анґлиі, Італиі і в Польщы.

За своі творчы осягніня был нагородженый Міністром Культуры і Нацийональной Спадковины Срібрным Медальом Заслуженый Культурі GLORIA ARTIS.

Наталія МАЛЕЦКА-НОВАК, ЛЕМ.фм

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo