1. 9. 2020: ОД 2. СЕПТЕМБРА 2020 НАВЕРНУТЯ СЯ ДО ШКОЛ

З пандеміёв COVID-19 ся нам на Словакії дарило од зачатку успішно боёвати. Школы были почас трёх місяцїв заперты, жебы ся шырїня наказы мінімалізовало. Школярї, учітелї і родічі перешли на дістанчне навчаня. В юни ся скінчів крізовай став і в лїтї многы з нас попутовали на доволенкы. В остатнїх днях але кількость наклаженых ступать. Теперь чекать нас зачаток нового школьского року 2020/2021 а з ним і пробы венути ся до нормалу.

 • Deti sa vracajú po prázdninách do veľkých zmiešaných kolektívov. Mnohé z nich navštívili rôzne (viac aj menej rizikové) krajiny sveta.
 • Potvrdilo sa, že voľným cezhraničným pohybom sa zvýšilo prenášanie ochorenia a v niektorých obľúbených dovolenkových destináciách Slovákov počet ochorení prudko stúpol.
 • Deti sú mostom – priamym spojením medzi veľkým školským kolektívom a Vašou rodinou.    

Šírenie pandémie sa nám podarí udržať pod kontrolou len v prípade, ak nepodceníme nebezpečenstvo jej výskytu v školských kolektívoch. 

Upozornenie

Svedomitým dodržiavaním hygienických zásad v školách robíme správnu vec.

Semafórový systém 

Regióny na Slovensku sa výrazne líšia počtom nakazených, je rozumné nezatvárať školy plošne. Ministerstvo školstva preto pripravilo špeciálny systém ich sledovania.

Sledujte v akej fáze sa Vaša škola nachádza:

 • zelená – škola nemá ani jedného nakazeného žiaka či učiteľa; funguje takmer ako v bežnom režime, no so sprísnenou hygienou;
 • oranžová – existuje podozrenie, že niektorý zo žiakov alebo zamestnancov školy má COVID-19; podozriví nesmú chodiť do školy; zamestnanci a ostatní žiaci, ktorí mohli s nimi prísť do kontaktu ostanú mimo školy až do ďalšieho rozhodnutia hygienikov;
 • červená – škola má jedného nakazeného učiteľa alebo dvoch a viac žiakov či nepedagogických zamestnancov; obmedzí sa počet žiakov v triedach, niektoré sa zatvoria a prejde na vyučovanie na diaľku. 

Viac o semafórovom systéme nájdete na stránke Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/.

Upozornenie

Pri akomkoľvek podozrení na príznaky respiračného ochorenia, alebo možnosti kontaktu s infikovanou osobou, ihneď telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára. Lekár následne určí ďalší postup diagnostiky a liečby.

Zároveň máte možnosť požiadať o vyšetrenie na ochorenie COVID-19. Až do momentu negatívneho výsledku testu dodržujte domácu izoláciu.

Požiadať o vyšetrenie

 

NA ČO BY MALI DETI PRI NÁSTUPE DO ŠKOLY PAMÄTAŤ?

 • Š  – Šikovné deti nosia rúško správne – prekrývajte si ústa aj nos.  
 • K  – Kýchať a kašľať sa dá ohľaduplne  – do rúška, jednorazovej vreckovky, do ohnutého lakťa.    
 • O  – Odstup od ostatných je ochrana – vyhýbajte sa veľkým kolektívom a používaniu spoločných vecí.      
 • L  –  Len poriadne umyté ruky – umývajte a dezinfikujte si ruky aspoň 20 sekúnd.    
 • A  – Aktívne a zodpovedne – buď pre ostatných spolužiakov príkladom.    

Nesprávne nosenie rúšok (iba na ústach bez prekrytého nosa) je zbytočné a pred šírením nákazy nás neochráni.  Výskumy ukazujú, že nechránený nos je infekčnejší než ústa. Poučiť deti na začiatku školského roka o správnom používaní rúšok je veľmi zodpovedné (video).

Zdroj: www.korona.gov.sk

Script logo