1. 9. 2019: Ондавка приєднать ся до Бехерова або Вышнёй Полянкы

Міністерство внутрїшнїх дїл Словацькой републікы рахує з тым, же по найблизшых парламентных вольбах, котры будуть проходити на Словакії слїдуючій рік, дійде і до приєднаня нефункчного села Ондавка в окресї Бардеёв ку другому селу.

Приєднати бы ся мала Ондавка, як інформовала пресова аґентура TASR, до Бехерова або Вышнёй Полянкы. Аґентурї то підтвердило пресове оддїлїня Міністерства внутрішнїх дїл СР. Село не має ани старосту, ани жадного сільского посланця по двох неуспішных вольбах.

 

Ондавка буде мати первенство

Приєднаня нефункчного села до іншого села є складный процес. Ондавка буде першым селом, на котрім ся тот процес буде реалізовати. Є потрібне ку нёму забезпечіти множество документів, зробити множество кроків. З приєднанём Ондавкы ку сусїднёму селу є повязана і теріторіална зміна, котра ся не може зробити в часї од дня выголошіня волеб до Народной рады Словацькой републікы аж до їх выконаня.

Выголошіня волеб до парламенту бы мало быти в осени того року. Вольбы бы ся пак мали одбыти кінцём фебруара або зачатком марца 2020-го року. Зато є правдоподобным, же Ондавка ся приєднать до єдного із споминаных двох сел аж по парламентных  вольбах.

Процес приєднаня нефункчного села ся спустив по двох неуспішных вольбах до самосправы села. Окресный уряд в Пряшові на основі того скликав публічну громаду жытелїв, на котрій могли выразити свій погляд на приєднаня.

 

Згоду мусить дати і сусїднє село

Далшым кроком, як інформовало пресове оддїлїня міністерства, буде подля закона вызва Окресного уряду в Бардеёві сусїднёму селу, жебы забезпечіти соглас з приєднанём. Є на окреснім урядї, по оцїнїню вшыткых рїшучіх аспектів, котре село вызве як перше, жебы забезпечіти соглас з приєднанём нефункнчого села.

Покля Бехерів не буде згодный з приєднанём Ондавкы, ословлена буде Вышня Полянка. Того часу є одкрыта можность обидвох сусїднїх сел.

 

Сусїднє село на себе возьме і довг Ондавкы

Село Ондавка має довг, банковый рахунок є заблокованый екзекутором, і подля Закона о сільскім зряджіню возьме сусїднє село, покля ся до нёго Ондавка приєднать, довг на себе. Міністерство внутрїшнїх дїл СР прав може дати єдноразову фінанчну дотацію на підпору выконованя самосправы села. Дотація дає ся аж по приєднаню нефункчного села.

Як інформовав резорт внутрїшнїх дїл, село може пожадати о фінанції до 60-ёх днїв од здобытя платности наряджіня влады, котрым ся вырїшыло о приєднаню. Сума, котру міністерство дасть, буде залежати од кількости жытелїв села, але і од великости теріторії по приєднаню нефункчного села, а так само і од великости довгу, котрый на село перешов.

В Ондавцї мали знова проходити 21-го септембра доповнюючі вольбы, но не будуть. На посаду старосты ани посланця сільского заступительства ся знова нихто не приголосив.

 

Приєднати ся можуть на основі новелы закона

Ондавка ся буде годна приєднати до сусїднёго села на основі новелы Закона о сільскім зряджіню, котра была схвалена парламентом зачатком 2018-го року. Новелу, котров держава хотїла рїшыти проблематіку нефункчных сел, іщі перед голосованём у парламентї крітіковав Округлый стіл Русинів Словеньска.

Тот обернув увагу уповномоченого влады Словацькой републікы про народностны меншыны Ласла Буковского, же передкладана новела має много недостатків, котры можуть неґатівно впливати на народностны меншыны.

Новела, наприклад, не ґарантовала, же в припадї нефункчного села, в котрім жыє народностна меншына і має там свої языковы права, буде тото село приєднане ку найблизшому селу, в котрім жыє тота сама меншына з языковыма правами. Ґаранція того была потребна, жебы мале нефункчне село о статус народностного села не пришло. То бы ся могло стати, кебы было приєднане до словацького села. Покля бы в такій формі перешов закон, значіло бы то далшый асімілашный елемент.

По апелаціях Округлого стола Русинів Словеньска депутаты Most-Híd припомінковали новелу, о котрій мав парламент голосовати і забезпечіли, же закон перешов у верзії, котра в припадї припоїня нефункчного села позерать і на охрану меншын і меншыновых языків. Подля тых прінціпів выберать ся село, ку котрому нефункчне село буде приєднане.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм

Script logo