1. 7. 2020: Серенча ориґінально законцертує по ґорлицкых улицях

Лемківскій фольковый ансамбль Серенча рыхтує цикль нічных концертів, котры будут граны в дакількох місяц Ґорлиц. Тота цікава ініциятива, котра такой першый раз явит ся в выконаню ансамблю, ци ачий в істориі Ґорлиц, одбуде ся в найблизшу суботу, 4. липця/юлия.

Серенча, хоц не годна актуально грати на сценах ріжных фестівалів, памятат на своіх слухачів, в тым предовшыткым на найблизшых сусідів – Ґорличан.

Граня про радіст

З причыны пандеміі коронавіруса не будут орґанізуваны в найблизшым часі ниякы фестівалі ци імпрезы, на котрых такы ансамблі як Серенча могли бы выступувати. То планне положыня не лем про артистів, але головно про любителів і особы захоплены лемківском фольковом музиком, котры привыкли до частой з ньом стрічы нажыво. Прото ініциятива зо страны той лемківской капелі тым більше може втішыти вшыткых, котры сут спрагнены хоц-якого жывого концертуваня.

Нічне концертуваня зачне ся о 19.00 год. при ул. Слонечній. Пак Серенча перейде зо свойом музиком на ул. Галлера. Дальшым місцьом уличного граня буде осіля Шопена, пак місце на ул. Під Ледовньом, Конопніцкій і Тувіма. Фінал уличного концертуваня зачне ся о 21.15 год. в центрі міста – на ґорлицкым рынку.

Капеля не стопує

Як ся пише в запрошыню на подію, музика Серенчы то проба інчого пізріня на фольклор Низкого Бескіду. Очывидно ансамбль такой од початків свойой діяльности сігат до коренів, значыт народных мелодий і лемківскых текстів. В тій понад двадцетлітній вандрівці капеля здає ся нe затримувати і фурт аранжуют новы акциі та глядают джерел, жебы приправити цікавы выконаня.

Серенча была основана в 1997 р. Романом Корбичом, Петром Квоком і Мирославом Трохановскым. Творена нима лемківска музыка зміняла ся протягом років в барже сучасну, але дале был то акустичный фольк. Через рокы ґрупа концертувала не лем на лемківскых і польскых сценах, але тіж за границьом. В своім артистичным доробку Серенча мат демо з 1998 р. та 4 платні: «Під облачком», «Зеленым гадвабом», «Поза гумен» та «Ой ле лем».

Севериян КОСОВСКЫЙ, лем.фм

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo