1. 6. 2021: Індіцькый варіант неминучо засягне і у нас

Vo Veľkej Británii sa už hovorí o možnom začiatku tretej vlny, za ktorou je indický variant. Doteraz tam dominoval britský, ktorý sa šíri tak rýchlo, že doteraz ostatné varianty vytláčal. Znamená to, že indický je agresívnejší?

Tam sú dve rôzne veci, ktoré treba rozlišovať. Jednou z nich je prevalencia jednotlivých variantov v populácii tých, ktorí sú infikovaní, a druhou je rast alebo pokles počtu infikovaných v populácii. Čo je momentálne úplne zrejmé z Veľkej Británie, je to, že nový variant, ktorý sa volá indický – dokonca skôr ide o kombináciu toho indického a britského variantu –, dokáže vytláčať v rámci prevalencie britský. To znamená, že keď sa pozeráme na nové prípady, väčšina z nich vo veľkej časti Veľkej Británie zodpovedá novému variantu. Zatiaľ je to však lokalizované iba v niektorých oblastiach Veľkej Británie, kde boli veľké populácie, ktoré boli spojené napríklad etnicky s Indiou. A hlavne sú to skupiny, ktoré nie sú zaočkované.

Britskí odborníci bijú na poplach: Štartuje tretia vlna, ktorú poháňa indický variant

Čiže vakcíny sú proti nemu účinné?

Zatiaľ sa neprejavilo, žeby dokázal variant infikovať tých, ktorí sú zaočkovaní schválenými vakcínami alebo prekonali ochorenie. To znamená, že nový variant vo Veľkej Británii napáda skupiny, ktoré zatiaľ nemajú vybudovanú imunitu, práve tým, že sa šíri rýchlejšie ako doteraz pozorované varianty. Podľa odhadov asi o 60 percent. Skupinu, ktorá ešte nemá vybudovanú imunitu, dokáže postihnúť pomerne rýchlo. To sú momentálne pozorovania. Vo Veľkej Británii napáda komunity, ktoré majú malé percento zaočkovania a doteraz neboli dostatočne premorené.

Môže štart tretej vlny na konci mája, keď napríklad v minulom roku v Británii už prvá vlna slabla, naznačovať, že indický variant už nemusí byť až taký sezónny?

To možno ešte nie. Predsa len to počasie nielen u nás, ale aj vo Veľkej Británii nie je mimoriadne slnečné, mimoriadne teplé. Tam proti sebe akoby bojovali dva faktory. Jedným z nich je vyššia infekčnosť variantu samotného, že sa ľahšie šíri ako doteraz pozorovné varianty – to nie je zatiaľ potvrdené, čo to spôsobuje. Na druhej strane sa znižuje šanca na prenos všetkých variantov, lebo všeobecná vlastnosť koronavírusových ochorení je, že UV žiarenie na ne pôsobí sterilizačne. To znamená, že ničí tieto vírusy v ovzduší. A takisto vyššia teplota a absencia extrémneho sucha alebo vlhkosti znižujú šancu na prenos. Okrem toho s pribúdajúcim teplým počasím sú ľudia viac v exteriéri a posilňujú si svoju imunitu, čo opäť znižuje šancu na prenos. Tieto faktory proti sebe bojujú a momentálne vo Veľkej Británii na konci mája v niektorých oblastiach prevažujú faktory vyššieho šírenia. No treba sa tiež pozrieť, ako vyzerajú čísla vo Veľkej Británii.

Ako?

Zatiaľ tam nevidno veľký nárast, situácia je viac-menej stabilizovaná na podobnej úrovni ako u nás. Napriek tomu, že variant je vonku už pomerne dlho, zatiaľ postihol len niektoré oblasti. V Českej republike sú tiež hypotézy, že za nárastom v okrese Česká Lípa je tento agresívnejší variant. Čiže zatiaľ toto pozorujeme len veľmi lokálne a je pravdepodobné, že tento variant dokáže, ak sa dostane do istých komunít, ktoré majú vybudovanú nízku imunitu, spôsobiť veľkú zmenu. Vidíme to v krajinách, ako je napríklad Vietnam. Zatiaľ majú veľmi málo zaočkovaných – okolo jedného percenta – a zároveň nemali žiadnu epidemickú vlnu, tak to tam môže pôsobiť devastačne.

Zdroj: HN Slovensko, skrátené

Script logo