1. 6. 2020: Премєр одкрыв на конзіліумі одборників тему вернутя ся старшых дїтей до школ

Вопрос вернутя ся старшых дїтей до школ у тім школьскім роцї быв єднов із тем, котры почас днешнёго (1. 6. 2020) засїданя канзіліума одкрыв председа влады СР Іґор Матовіч (OĽaNO). Повів то і почас навщівы  Основной школы на Остредковій уліцї в Братїславі, де пришов з нагоды Меджінародного дня дїтей і вернутя ся учнїв за школьскы лавкы по пандемії нового коронавірусу.

Matovič poznamenal, že je rád, že skúšku, ktorú mali rodičia, deti, ale aj všetci ostatní za posledné mesiace, zvládli. "Dnes takto symbolicky na Medzinárodný deň detí sme urobili radosť absolútnej väčšine slovenských detí, ktoré mohli do školy prísť. Po dlhej dobe sa asi deti do školy naozaj tešili," uviedol premiér.
      
Starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov Martin Chren poznamenal, že v tejto časti nastúpilo do škôl a materských škôl viac ako 3 000 detí. Premiér sa v pondelok v priestoroch školského areálu zúčastnil aj na improvizovanej hodine výtvarnej výchovy. Zároveň sa poďakoval učiteľom za to, že zvládli proces elektronického vzdelávania a za to, že väčšina detí mala k nemu prístup. "Myslíme na deti, ktoré túto možnosť nemali, lebo ich rodičia sú chudobní a nemajú prístup k internetu. Za túto dobu deti zaostali v učení a budeme sa to snažiť dobehnúť dobrovoľnou školou, ktorá bude k dispozícii pre tieto deti počas letných prázdnin," prízvukoval.
      
Premiér verí, že bezplatná doprava pre žiakov a študentov bude platiť aj do budúcna. "Je omnoho lepšie, že vlaky, ktoré jazdili poloprázdne, sú dnes plné. Som za to, že keď vlak jazdí, aby tam bolo čo najviac ľudí, aby sme využívali efektívne tieto zdroje," dodal premiér s tým, že je to zároveň aj ekologickejšie, ako jazdiť autom. Školy a školské zariadenia boli z dôvodu šírenia nového koronavírusu zatvorené od marca. Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách sa vzdelávanie realizovalo dištančnou formou. Od pondelka sa vyučovanie obnovilo nielen pre žiakov prvého až piateho ročníka základných škôl, ale aj v materských školách, základných umeleckých školách na účel individuálneho vzdelávania žiakov s jedným žiakom či v základných školách pre žiakov so špeciálno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov. Obnovená bola aj prevádzka školských klubov detí. Žiaci vyšších ročníkov základných škôl a študenti na stredných školách sa naďalej vzdelávajú z prostredia domova dištančnou formou.

Zdroj: Mediálny servis Úradu vlády SR, archivná fotka úradu.

Script logo