1. 6. 2020: ОСРС выголосив конкурз о найкрасшу фотоґрафію русиньского села

Округлый стіл Русинів Словеньска выголосив 2020-ый рік за Рік русиньского села. Хоць вдяка пандемії многы актівности, в рамках котрых было плановане пропаґовати русиньскы села меджі Русинами, але і меджі маёрітным населїнём, не будуть мочі быти реалізованы, іншы можуть проходити без змін.

Іде головно о актівности в онлайн просторї, котры собі Округлый стіл Русинів Словеньска дав до свого акчного плану. Таков актівностёв є і конкурз, в рамках котрого ся буде глядати найкрасша фотоґрафія русиньского села. Змагати ся буде мож цїлый 2020-ый рік і выголошіня фіналовых резултатів подля оцїнїня пороты буде у фебруарї слїдуючого року.

Приготовлїня і на списованя

Цїлём Округлого стола Русинів Словеньска є мотівовати членів русиньской народностной меншыны на Словакії, жебы ся запоїли до конкурзу і посередництвом конкурзных фотоґрафій одпрезентовали природны, матеріалны ці історічны памяткы і інтересности выбраного села, в котрім жыє чісленна комуніта Русинів.

Посередництвом конкурзу хоче русиньска платформа мотівовати Русинів, жебы ся єдночасно приголосили ку своїм коріням і походжіню. Позітівным выступом змаганя буде єдночасно пропаґація нелем векшых і успішных русиньскых сел, но єднако так і меншых і менше знамых сел і їх інтересностей, котры так само заслужать собі інтерес сполочности. Звернутя увагы на русиньскы села на теріторії Словакії має быти єдночасно перепоєне із слїдуючім списованём населїня на теріторії Словацькой републікы у 2021-ім роцї.

Конкурз в пятёх етапах

Конкурз о найкрасшу фотоґрафію буде проходити в пятёх етапах. В першых штирёх будуть проходити частковы змаганя заміряны на штири річны періоды – ярь, лїто, осїнь зима. Частковы змаганя мають свої часовы терміны, до котры треба орґанізаторам загнати тематічну фотоґрафію з русиньского села.

Фотоґрафія бы мала захоплёвати конкретне русиньске село на Словакії, припадно ёго хотарь, природу, історічны памяткы, людей і под., властно вшытко, што є про автора повязане з русиньскым селом. По каждій етапі буде проходити і голосованя людей на сторінцї Округлого стола Русинів Словеньска на сїтї Facebook, котру найдете під назвов Русины на Словакії / Rusíni na Slovensku, а так само буде о найлїпшій фотоґрафії даного річного періоду вырїшовати тричленна порота.

До пятой етапы – фінале, поступлять з каждого часткового змаганя штири фотоґрафії. Три фотоґрафії до фінале выберають членове пороты і четвертов буде фотоґрафія, котра в голосованю на сторінцї на соціалній сїтї Facebook здобуде в точно становленім термінї найвекшу кількость „Любить ся мі то“. У фінале буде порота спомеджі найлїпшых фотоґрафій окремых етап выберати три ТОП фотоґрафії.

Фотоґрафії будуть оцїнёвати професіоналы

Конкурз, в рамках котрого мож прийти ку вартостным матеріалным цїнам, будуть мати в руках професіоналны фотоґрафы, котрых ословив Округлый стіл Русинів Словеньска – Ян Штовка, Станїслав Мігалик і Ян Салонь.

Ян Штовка є умелецькый фотоґраф з русиньскыма корінями в селї Рошківцї. Має найвысшый европскый тітул про професіоналных фотоґрафів, котрый передавать Federation of European Photographers /FEP/, підпредседа Асоціації професіоналных фотоґрафів СР /APFSR/, є лавреатом множества оцїнїнь. Ёго творы были публікованы в Европі, Америцї, Австралії і Азії, робить лекції на меджінародных фотоґрафічных форумах. Занимать ся главно комерчнов, театралнов, портретовов і країннов фотоґрафіёв. Кінцём 2019-го року представив свій остатнїй проєкт „rock na dzedzine” у сполупраці з ФК Шарішан і множеством знамых словацькых умелцїв.

Другым членом пороты є Станїслав Мігалик. Є так само членом Асоціації професіоналных фотоґрафів СР, має професіоналный ательєр в Пряшові. Занимать ся комерчнов, портретовов, родиннов і країннов фотоґрафіёв. Як член пороты репрезентує Словакію на World Photografic Cup. Орґанізує выставкы і освіту в области фотоґрафії і робить лектора на Універзітї третёго віку. Інтензівно занимать ся реалізаціёв умелецького друкованя фотоґрафій і выробов образів.

Ян Салонь, котрый доповнює тройцю поротцїв, є успішный і дакілько тітулами оцїненый фотоґраф з русиньского села Орябина. Коло свадбляной фотоґрафії занимать ся фотоґрафованём вже 11 років. Як сам говорить, ку фотоґрафованю го привела краса нашого навколишнёго світа і має тото щастя, же го днї з фотоапаратом наповнюють.

Правила на вебсайтї ОСРС

Цїлый штатут конкурзу о найкрасшу фотоґрафію русиньского села, з гармоноґрамом конкурзу, контактом, де треба конкурзны фотоґрафії посылати, але і параметрами, котры мусить фотоґрафія сповняти, мож найти на офіціалнім вебсайтї Округлого стола Русинів Словеньска.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, фотоґрафія: Ян Салонь

Script logo